Περιβαλλοντική βιομηχανία: Έως τέλος Μαρτίου οι προτάσεις για απλούστευση αδειοδότησης

Ομάδα εργασίας για τη μελέτη των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επεξεργασία πρότασης μεταρρυθμίσεων απλοποίησης στον κλάδο της περιβαλλοντικής βιομηχανίας συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και οι προτάσεις θα κατατεθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018.

Όπως αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, έργο της ομάδας είναι η καταγραφή και αποσαφήνιση του ισχύοντος αδειοδοτικού καθεστώτος των περιβαλλοντικών υποδομών και η εξέταση των τρόπων απλούστευσης των διαδικασιών.

Στην πρώτη φάση του έργου τα μέλη την ομάδας θα συνεργαστούν για την καταγραφή των υφιστάμενων αδειών και αδειοδοτικών διαδικασιών που διέπουν τις δραστηριότητες στον κλάδο των περιβαλλοντικών υποδομών. Η καταγραφή περιλαμβάνει:

  • κάθε είδους άδεια που απαιτείται για την άσκηση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και των υποκατηγοριών αυτών (εφόσον υπάρχουν) ή κάποιας άλλης αντίστοιχης μορφής διοικητικής πράξης (γνωμοδότηση, βεβαίωση, σύμφωνη γνώμη κλπ) που δίνεται ως προαπαιτούμενο των αδειών αυτών,
  • το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει,
  • τις αδειοδοτούσες αρχές,
  • το κόστος των αδειών.

Κατά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα αποφασιστεί από την ομάδα εργασίας ποιοι θα είναι οι τομείς εντός του κλάδου που θα εξεταστούν με στόχο την απλούστευση.

Στη συνέχεια, θα εντοπιστούν τα προβλήματα και τα πεδία που χρήζουν απλούστευσης τόσο σε επίπεδο αδειών, όσο και σε επίπεδο επιμέρους δικαιολογητικών και σύνθετων διαδικασιών, προς υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ν.4442/2016. Θα εξεταστούν οι προτεινόμενες από την Παγκόσμια Τράπεζα βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αδειοδότησης σε συνδυασμό με την αξιολόγηση, μέσω ανάλυσης κινδύνου, των δραστηριοτήτων.

Τέλος, η επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις και θεσμικές αλλαγές προς απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια: «Τα μέλη της ομάδας Εργασίας θα συνεργάζονται με τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα και θα αποτελούν από κοινού το βασικό όργανο υποβοήθησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, σε τεχνικό επίπεδο, για τον συγκεκριμένο κλάδο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση