«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» μεγάλο μέρος από Κατάκολο έως Κυπαρισσία

«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» χαρακτηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία με βάση Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.

Δημιουργούνται περισσότερες από μια ζώνες ωστόσο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής θα απαγορευτεί η οποιαδήποτε δόμηση. Στο πλαίσιο αυτό κτίσματα των οικισμών του Αγίου Νικολάου και Επιταλίου πιθανότατα θα πρέπει να γκρεμιστούν.

Στη ζώνη αγροτικού τοπίου, η οποία βρίσκεται δίπλα από τη ζώνη της απόλυτης προστασίας δίνεται η δυνατότητα ήπιων τουριστικών αναπτύξεων (κυρίως αγροτουρισμός) και συγκεκριμένα τη δυνατότητα σε 20 στρέμματα μέχρι 120 κλίνες και με μικρά ποσοστά κάλυψης του χώρου (20 κάλυψη ανθρωπογενούς παρέμβασης όχι δόμηση και 80% από φυσικά οικοσυστήματα). Κατοικία 120 τ.μ. επιτρέπεται επίσης σε 20 στρέμματα αλλά όχι σε ένα μεγάλο κομμάτι της προστατευόμενης περιοχής.

Να σημειωθεί για την ελλειπή προστασία της εν λόγω περιοχής κατά της Ελλάδος υπάρχει προσφυγή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία έχει εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση με τον εισαγγελέα να εισηγείται την καταδίκη της χώρας.

Αναλυτικότερα, σε δημόσια διαβούλευση θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προεδρικό Διάταγμα που αφορά: «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του».

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Ενόψει της Δημόσιας Διαβούλευσης που ξεκινάει για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργάνωσε σήμερα Συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ενημερώσει τους δημοσιογράφους σχετικά με το περιεχόμενό του.

kipa

Στην Συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν για το περιεχόμενο του Π.Δ ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, η Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Μάρθα Κρητικού και η αρμόδια σε θέματα βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, Κατερίνα Στυλογιάννη.

Το τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επανεξέτασε το σχέδιο Π.Δ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του ΣτΕ και ακολουθώντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Λαμβάνοντας περεταίρω υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα της ΕΠΜ, το τμήμα θεώρησε ότι η αποτελεσματικότερη προστασία για τα είδη πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί η εν θέματι περιοχή, μπορεί να επιτευχθεί με τον χαρακτηρισμό της ως «περιοχή προστασίας της φύσης», δεδομένου ότι αποτελεί αντιπροσωπευτικότερο και αυστηρότερο καθεστώς χαρακτηρισμού από εκείνο του εθνικού πάρκου.

Το ΥΠΕΝ έκρινε επίσης ότι το εν λόγω σχέδιο Π.Δ θα πρέπει να βγει εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς, να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν απόψεις, πριν την τελική έκδοσή του».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση