Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας: Διχάζει η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Αντίθετες στη χωροθέτηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης στην περιοχή του δήμου Λαγκαδά είναι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η διοίκηση της Περιφέρειας έχει γνωμοδοτήσει θετικά θέτοντας όμως 27 όρους και προϋποθέσεις.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα ενημερωτικά στο περιφερειακό συμβούλιο και σύμφωνα με την κοινή εισήγηση των οχτώ παρατάξεων της αντιπολίτευσης (εκτός της Ελληνικής Αυγής), υπάρχει σύσσωμη αντίδραση στη χωροθέτηση που έχει επιλεγεί από την τοπική κοινωνία, επειδή η συγκεκριμένη μονάδα προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και είναι επιβαρυντική σε μια περιοχή που ήδη φιλοξενεί τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Μάλιστα, πρότειναν να γνωμοδοτήσει αρνητικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΕΑ το περιφερειακό συμβούλιο.

Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως, όπως διευκρίνισε, η αρμόδια επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας, όπου το θέμα συζητήθηκε εξαντλητικά, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γνωμοδότησε υπέρ της κατασκευής της ΜΕΑ, με 27 αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. «Η επιτροπή είχε την αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει και το έπραξε. Το υπουργείο όμως και πάλι είναι αυτό που θα λάβει τις όποιες αποφάσεις βάσει νόμου για το αν θα αποδεχτεί τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας ή όχι και τους 27 όρους που ετέθησαν», δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

Ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε πως για τη χωροθέτηση, που έγινε από τον ΦΟΔΣΑ, ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ευρεία διαβούλευση. Ο ίδιος έκανε λόγο για «θόρυβο και εντυπώσεις που επιχειρούν να κάνουν ορισμένοι, για να γίνουν αρεστοί σε όσους αντιδρούν στην κατασκευή ΜΕΑ» και υπογράμμισε ότι η λειτουργία της μονάδας θα είναι ασφαλής και θα προστατεύσει αντί να επιβαρύνει το περιβάλλον.

Τι θα κάνει η ΜΕΑ

«Κύριος στόχος είναι η διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα εξάγονται από την ΜΕΑ να είναι εμπορεύσιμα, ώστε να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων ανακύκλωσης. Η επόμενη γραμμή θα αφορά στα βιοαπόβλητα, τα οργανικά απορρίμματα, τα οποία θα οδεύουν προς κομποστοποίηση. Εντός της ΜΕΑ θα λειτουργήσουν δύο ΜΕΒΑ. Στη δική τους γραμμή παραγωγής θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα απορρίμματα που συλλέγονται στους καφέ κάδους (προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα υπολείμματα τροφών, κλαδέματα κτλ.) τα οποία θα επεξεργάζονται για την παραγωγή κομπόστ τύπου Α. Το παραγόμενο κομπόστ θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί λόγου χάριν για τον εδαφικό εμπλουτισμό των πάρκων που διαθέτουν οι δήμοι και να διοχετευτεί στο εμπόριο. Θα υπάρχει επίσης μια ακόμη γραμμή για την παραγωγή ανακτώμενου στερεού καυσίμου. Με ειδική επεξεργασία και μηχανικά μέσα, από τα υπολείμματα θα παράγονται ποσότητες στερεού καυσίμου. Το απορριμματογενές καύσιμο θα δεματοποιείται και θα αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, εκτός της·εγκατάστασης. Τα στραγγίσματα από τις διάφορες γραμμές και επεξεργασίες θα συγκεντρώνονται, θα καθαρίζονται και κατόπιν ένα μέρος τους θα χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής κομπόστ εντός των ΜΕΒΑ όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη νερού και υγρασίας, καθώς και για τις λειτουργικές ανάγκες της Μονάδας, ενώ άλλες ποσότητες επίσης επεξεργασμένες και καθαρές, θα χρησιμοποιούνται για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου της ΜΕΑ», διευκρίνισε ο κ. Γιουτίκας.

Ανησυχίες

Αναφορικά με τις ανησυχίες από τη λειτουργία της ΜΕΑ, ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε: «Επειδή υπάρχουν ανησυχίες που είναι εύλογες από την τοπική κοινωνία, τοπικούς συλλόγους και φορείς ότι θα υπάρξουν τυχόν προβλήματα σε περίπτωση που τα επεξεργασμένα λύματα παροχετευθούν στο ρέμα της Ασσήρου, η υπηρεσία μας έχει θέσει ρητό όρο μεταξύ των 27 'να μην γίνεται καμία διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο διερχόμενο ρέμα, το οποίο μέσω του οικισμού της Ασσήρου, καταλήγει στη λίμνη Κορώνεια', ο οποίος έγινε δεκτός από τον ΦΟΔΣΑ και τους μελετητές του. Πέραν αυτών, όλοι οι κλειστοί χώροι στις εγκαταστάσεις της μονάδας θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα αεραγωγών ο αέρας θα οδηγείται σε κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασία του. Με έργα όπως αυτό μπαίνουμε σε μια νέα φιλοσοφία που επιχειρεί να αξιοποιήσει ό, τι μπορεί να αξιοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί από τα απορρίμματα, και έτσι να φτάσουμε στον στόχο της ταφής των υπολειμμάτων σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10%. Ήδη η ΜΕΑ Σερρών έχει τεθεί σε λειτουργία και τα αποτελέσματα της είναι εντυπωσιακά. Αξίζει για όποιον έχει τη δυνατότητα, να την επισκεφτεί. Η ΜΕΑ Δ. Τομέα θα μας δώσει επίσης μια μεγάλη ανάσα, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εθνική νομοθεσία και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων».

Αντιπολίτευση

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν στο σύνολό τους ενάντια στη φιλοσοφία της λειτουργίας τέτοιων μονάδων, θέτοντας ζητήματα περιβαλλοντικά, ενώ τονίστηκε ότι η ΜΕΑ χωροθετήθηκε εντός ζώνης προστασίας Natura, θα επιβαρύνει το ρέμα Ασσήρου και κατ' επέκταση τον οικισμό της Ασσήρου και τη λίμνη Κορώνεια.

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Κοιτάμε Μπροστά» δια της περιφερειακής συμβούλου, Ανατολής Αγαθαγγελίδου, επισήμανε την αντίθεσή της στη ΜΕΑ και χωροταξικά και τεχνολογικά και τη χαρακτήρισε «τερατούργημα».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις», Χρήστος Παπαστεργίου, όπως και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Σωτήρης Αβραμόπουλος, επισήμαναν ότι η διοίκηση της Περιφέρειας αγνοεί τόσο τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και της Επιθεώρησης Δασών Κ. Μακεδονίας, όσο και την, επίσης τεκμηριωμένη, άποψη του συνόλου, σχεδόν, των κατοίκων και φορέων της περιοχής, που εκφράστηκε, μεταξύ άλλων και από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος θεωρείται παρωχημένη και πως πρέπει να μην προχωρήσει καμιά διαδικασία εάν δεν εκδοθεί πρώτα η απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής εναντίον της ΜΕΑ, που κατέθεσε ο δήμος Λαγκαδά.

Για ξεπερασμένη τεχνολογία έκανε λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία – Πράσινη Λύση», Φίλιππος Γκανούλης, αλλά και ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία», Γαβριήλ Αβραμίδης.

Η επικεφαλής της «Ανυπότακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας», Δέσποινα Χαραλαμπίδου, επισήμανε ότι μια ακόμη επιβαρυντική μονάδα χωροθετείται εκεί που λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αυτό θα αποτελέσει χαριστική βολή για το περιβάλλον. «Δεν πρέπει να επιβαρυνθεί καμιά περιοχή με μια τέτοια τεράστια μονάδα, όπου μεταξύ άλλων θα γίνεται και καύση απορριμμάτων. Θα καταστήσει την περιοχή κέντρο των σκουπιδιών της Κεντρικής Μακεδονίας», είπε η κ. Χαραλαμπίδου.

Οι κ.κ. Αβραμόπουλος και Χαραλαμπίδου, όπως και ο επικεφαλής της «ΑΝΤΑΡΣΙΑ», Θανάσης Αγαπητός, τόνισαν επίσης ότι η ΜΕΑ εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι που αποδεικνύεται κι από την κατασκευή της με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Ο κ. Αγαπητός επισήμανε ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι σύγχρονες μορφές διαχείρισης των απορριμμάτων κι όχι παρωχημένες πλέον, όπως οι ΜΕΑ και τα εργοστάσια καύσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση