Πετούν δεκάδες πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκων δίπλα στα χωράφια τους (φωτο)

του Νίκου Αβουκάτου

Δεκάδες άδεια μπουκάλια φυτοφαρμάκων, σκορπισμένα δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε περιοχή του Κιλκίς, αποδεικνύουν το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους σε όλη την επικράτεια.

Οι φωτογραφίες της Greenagenda.gr αποκαλύπτουν την εγκληματική αδιαφορία των χρηστών τους καθώς και την έλλειψη ενός σχεδίου διαχείρισής τους.

Κάτοικος της περιοχής μάς υπέδειξε δύο σημεία της αγροτικής περιοχής έξω από το χωριό Άγιος Πέτρος του δήμου Παιονίας. Τα επικίνδυνα αυτά δοχεία, μετά την απόρριψή τους, έχουν παρασυρθεί από τον αέρα σε εκτάσεις καλλιεργειών.

Οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και συνεπώς η διαχείρισή τους θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Για αυτόν τον λόγο, η συλλογή και μεταφορά των συσκευασιών φυτοφαρμάκων θα πρέπει να εκτελείται από φορέα που να διαθέτει άδεια συλλογής μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006.

«Η αρχική αποκομιδή των κενών συσκευασιών θεωρούμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί από το δήμο, με την τοποθέτηση ειδικών κλάδων, και στη συνέχεια για τη συλλογή και μεταφορά αυτών, ο δήμος είτε θα πρέπει να συμβληθεί με κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, είτε θα πρέπει να αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 για συλλογή – μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων», επισημαίνει στη Greenagenda.gr ο Γιάννης Καρακόλης, διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Polyeco.

Ανεξέλεγκτη διάθεση

Υποχρέωση, αλλά μόνο στα λόγια, αποτελεί η ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Οι άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων κατακλύζουν στην κυριολεξία τα σημεία υδροληψίας που υπάρχουν διάσπαρτα σε γεωργικές εκτάσεις.

«Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους κοντά στα σημεία υδροληψίας είναι φαινόμενο καθημερινό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται και το πλέον απαράδεκτο της καύσης των συσκευασιών. Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο όποτε το σημείο υδροληψίας είναι κοντά σε επιφανειακά νερά, αφού βολεύει να λαμβάνεται από εκεί το νερό για το ψεκαστικό διάλυμα», σημειώνει ο κ. Καρακόλης.

Κακές πρακτικές η ταφή τους στο έδαφος και η καύση τους

Κακή πρακτική είναι το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα. Το δε κάψιμο των κενών συσκευασίας όχι μόνο συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμα και για την υγεία του ίδιου του χρήστη από εισπνοή των τοξικών καπνών. Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη -χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης- όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμα και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.

Πρώτα ευθύνη των αγροτών, μετά οι δήμοι

Σύμφωνα με τον κ. Καρακόλη, η συλλογή των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων σε χώρους ειδικών απορριμμάτων και όχι ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στις αγροτικές εκτάσεις και τις παρακείμενες αρδευτικές τάφρους είναι ευθύνη των αγροτών. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ευθύνη των Δήμων οι οποίοι οφείλουν να προχωρούν στο άδειασμα των κάδων. Άλλωστε τα κενά συσκευασίας μετά το τριπλό ξέπλυμα ή το ξέπλυμα υπό πίεση δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα και μπορούν να τοποθετούνται σε κάδους για ανακύκλωση.

Οι δήμοι επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τη σημασία της κατασκευής και συντήρησης των θέσεων υδροληψίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, τόσο στη διευκόλυνση των αγροτών όσο και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μπορεί να επιφέρουν δυσμενή αποτελέσματα όπως: δηλητηριάσεις ανθρώπων και ζώων, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ.

Η αξιοποίηση και τελική διάθεση τους θα πρέπει να γίνεται σε εγκαταστάσεις που να διαθέτουν σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και άδεια αξιοποίησης/διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Leave a reply