Πιο «πράσινος» το 2017 ο όμιλος Quest

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών, αλλά και μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ορισμένες από τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ομίλου Quest το 2017.

Όπως προκύπτει από τον σχετικό απολογισμό του, οι εταιρείες του ομίλου, Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS, εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο το 2017 πιστοποιήθηκε και για τις δύο πρώτες επιχειρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Μέσω αυτού του συστήματος επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης για την υπεύθυνη κατανάλωση, στην προστασία του κλίματος και στη βελτίωση της υγείας.

Οι εταιρείες του ομίλου, με τη μεθοδολογία που ακολουθούν, μειώνουν συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, προωθούν και συστήνουν στους χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών τους ενέργειες για την καλύτερη διαχείριση, κατανάλωση και απόρριψη αυτών και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με άλλους φορείς, συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Ειδικότερα, στο πεδίο του ηλεκτρικού ρεύματος, η δέσμευση του ομίλου για μείωση της κατανάλωσης εκτείνεται πέρα από οποιαδήποτε ρυθμιστική συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος υλοποιεί συστηματικά ενέργειες για την αναβάθμιση και βελτίωση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών του (σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED, αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ηλεκτροφωτισμού κα).

Επίσης, αξιοποιεί τις στέγες δύο κτιρίων του, παράγοντας «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4% για το 2017 επετεύχθη πλήρως, καθώς υπήρξε μείωση κατά 4,9%, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση της δραστηριότητας (σε αριθμό εργαζομένων και σε m2).

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες κτιρίων του ομίλου παρήγαγαν κατά τη διάρκεια του 2017, 293.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή, που αντιστοιχεί στο 21% της ενέργειας, που κατανάλωσαν τα εν λόγω κτήρια, στα οποία είναι τοποθετημένα.

Στο πεδίο της ανακύκλωσης, πέρσι ο όμιλος Quest ανακύκλωσε 57.640 κιλά χαρτιού, έναντι 46.941 κιλά το 2016, 26.440 κιλά ηλεκτρικών συσκευών, έναντι 11.377 κιλών το 2016 και 108 κιλά μπαταριών, έναντι 65 κιλών το προπέρσινο έτος.

Ειδικά για την εταιρεία ACS, φέτος έχουν προγραμματιστεί με άξονα το περιβάλλον τα εξής:

  • Η μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας των εταιρικών εγκαταστάσεων, με δεδομένη και την επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε νέες εγκαταστάσεις και
  • Η μελέτη αντικατάστασης μέρους του στόλου της εταιρείας και του στόλου των συνεργατών της με οχήματα νεότερης λιγότερο ρυπογόνου τεχνολογίας.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση