Πιστοποίηση στην ΕΕΑΑ για τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα για τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αλλά και των κεντρικών γραφείων, έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει θέσει ως βασικό γνώμονα των ενεργειών της τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε διαδικασία και στάδιο των λειτουργιών της και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής μέριμνας στην καθημερινή λειτουργία της Ανακύκλωσης.

«Eπιστέγασμα της διαρκούς και επίμονης προσπάθειας της ΕΕΑΑ για διασφάλιση της ποιότητας και συνεχή βελτίωση με την υιοθέτηση των βέλτιστων ακολουθούμενων πρακτικών αποτελεί η πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 για όλα τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που έχει υπό την ευθύνη της», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, συνεχίζει η ανακοίνωση, η ΕΕΑΑ έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα για όλη συνολικά τη δραστηριότητά της δηλαδή τόσο για τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ευθύνης της (παραλαβή, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά κλπ) όσο και των κεντρικών γραφείων της. Η ΕΕΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένες γραπτές διαδικασίες, οι οποίες είναι βασισμένες στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και τεκμηριώνονται σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της.

Παράλληλα στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων της συνολικά και με τη βοήθεια πιστοποιημένων οίκων, η ΕΕΑΑ πραγματοποιεί συνεχώς καταγραφές και ελέγχους στους συνεργάτες της, διαχειριστές λειτουργίας ΚΔΑΥ κλπ., αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που προκύπτουν από τους μπλε κάδους και προωθούνται στη αγορά δευτερογενών υλικών.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης έχουν εξαρχής τεθεί σε γνώση και είναι συμφωνημένες με τις αρμόδιες αρχές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση