Πλαστικό: Ένας πολύτιμος πόρος που χρήζει ορθολογικότερης χρήσης

Παρόλο που η ρύπανση του περιβάλλοντος ακολουθεί την ανθρώπινη πορεία από τη δημιουργία της, το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής έχει διογκωθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια. Ένα τεράστιο μέρος ευθύνης έχει η τεράστια και αλόγιστη χρήση του πλαστικού.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που απαιτεί καθημερινή προσπάθεια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η δραστηριοποίηση παγκόσμιων και ευρωπαϊκών οργανισμών για την πολιτική και νομική προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας οδηγίες και κατευθύνσεις για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το πρόβλημα των πλαστικών

Τα πλαστικά αδιαμφισβήτητα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, επιφέροντας σημαντική βελτίωση σε αυτή, εξοικονομώντας το κόστος προϊόντων και λειτουργιών και διευκολύνοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δυστυχώς, όμως η μη ορθή απόρριψη τους δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για τους ωκεανούς (>80% των απορριμμάτων που μολύνουν τις θάλασσες είναι πλαστικά), επειδή λόγω του αργού ρυθμού αποσύνθεσής τους ίχνη τους εντοπίζονται συχνά στα θαλάσσια είδη, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι φάλαινες και τα θαλάσσια πουλιά, όπως και στα ψάρια και τα θαλασσινά που καταλήγουν στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για το πλαστικό

Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το πλαστικό. Η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του πλαστικού και επισημαίνει τις προκλήσεις της διαχείρισης αποβλήτων που επιφέρει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το πλαστικό ως έναν πολύτιμο πόρο, που είναι μεγάλη σπατάλη να απορρίπτεται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Με την στρατηγική για το πλαστικό επιχειρείται να δημιουργηθούν από κοινού οι κατάλληλες συνθήκες για να ενσωματωθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που αφορούν το υλικό.

Η απαγόρευση για τα πλαστικά μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, τις μπατονέτες, τα καλαμάκια και τους αναδευτήρες ποτών από πλαστικό θα τεθεί σε ισχύ από το 2021. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030.

Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», εισάγοντας καθεστώς αυξημένης ευθύνης για τους παραγωγούς. Αυτό το νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί, και όχι οι αλιείς, θα επιβαρύνονται με το κόστος συλλογής των απολεσθέντων στη θάλασσα εργαλείων.

Υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδιωτικές εταιρείες έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και αρχίζουν να υιοθετούν ενέργειες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, συνειδητοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν να βοηθήσουν και να χαράξουν το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Πρωτοπόρος στην Ελλάδα η Lidl Ελλάς που έχει θέσει τη μείωση της χρήσης του πλαστικού και τη σπατάλη τροφίμων σε βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα.

Η Lidl Ελλάς έχει ήδη καταφέρει να αποδείξει την αφοσίωσή της στον συγκεκριμένο σκοπό αφού έχει προβεί σε δυναμικές δράσεις και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων.

Όσον αφορά τη μείωση της χρήσης του πλαστικού η εταιρεία έχει καταργήσει τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, ενώ έχει μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, έχει εγκαταστήσει 9 κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και είναι χορηγός στα 2 πρώτα πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι υπήρξε η πρώτη που κατάργησε οριστικά όλα τα πλαστικά μιας χρήσης από τα καταστήματά της.

Ως αποτέλεσμα έχει καταφέρει να μειώσει συνολικά, πάνω από 1.300 τόνους πλαστικού από την κατάργηση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης, από τη μείωση στο πάχος των πλαστικών μπουκαλιών και την κατάργηση της περιμετρικής σακούλας στις συσκευασίες των χαρτικών στην παλέτα. Μέχρι το 2015 η Lidl Ελλάς δεσμεύεται για 20% λιγότερο πλαστικό στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Πρόσφατα η Lidl Ελλάς έγινε αρωγός της ξεχωριστής για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλίας προστασίας του περιβάλλοντος της Σαντορίνης «Plastic Free Santorini». Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η ανακήρυξη της Σαντορίνης ως ενός νησιού με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά και διαχρονικό συμβολισμό. Μέσα από τη πρωτοβουλία αυτή η Σαντορίνη γίνεται η καρδιά μιας σπείρας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης πλαστικού σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να απλωθεί σταδιακά σε όλες τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου.

Reset Plastic

Ως μέλος του Ομίλου Schwarz η Lidl Ελλάς συνεισφέρει στο Reset Plastic, τη στρατηγική πρωτοβουλία του Ομίλου Schwarz για το πλαστικό. O όμιλος Schwarz, στον οποίο ανήκουν οι αλυσίδες λιανικής Lidl και Kaufland και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για το περιβάλλον.

Με την πρωτοβουλία REset Plastic, έχει αναπτύξει μια ολιστική, διεθνή στρατηγική που περιλαμβάνει πέντε τομείς δράσης: την αποφυγή, τον (επανα)σχεδιασμό, την ανακύκλωση, την απομάκρυνση και την έρευνα/καινοτομία. Έτσι μειώνεται η χρήση του πλαστικού και κλείνει ο κύκλος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα αποφεύγεται η χρήση πλαστικού όπου είναι εφικτό και βιώσιμο. (Επανα)σχεδιάζονται τα προϊόντα ώστε να είναι ανακυκλώσιμα και να κλείνει ο κύκλος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Πραγματοποιείται συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο ο κύκλος ζωής των πρώτων υλών. Υποστηρίζονται εκστρατείες απομάκρυνσης πλαστικών απορριμμάτων από το περιβάλλον. Και τέλος γίνονται επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ενημέρωσης για την ανακύκλωση και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, το οποίο έχει αποκτήσει ξεχωριστή βαρύτητα. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατέψουμε τον πλανήτη μας και αυτό περιλαμβάνει και τις επιλογές που αφορούν τις εταιρείες που εμπιστευόμαστε. Η αρχή έχει ήδη γίνει από τη Lidl Ελλάς, η οποία κάθε μέρα πραγματοποιεί καινοτόμες ενέργειες και πρωτοποριακές δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: Newsbeast.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση