Πλατφόρμα για βέλτιστη εκμετάλλευση των οργανικών αποβλήτων από Ελλάδα και ΠΓΔΜ

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων, προκειμένου να αναπτυχθεί μία πλατφόρμα βιομηχανικής συμβίωσης, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη σύζευξη της προσφοράς με την ζήτηση, αποτελεί μεταξύ άλλων τον στόχο του προγράμματος «SYMBIOSIS» (SYMbiotic networks of BIO–waste Sustainable management).

Με συμμετοχή και ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Innopolis και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), το «SYMBIOSIS» εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg IPA Cross–border Cooperation Programme “Greece–The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Πρόσφατα (28-29 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εμπλεκομένων εταίρων στα Μπίτολα της ΠΓΔΜ, όπου έγινε σαφές ότι κύριος στόχος του έργου είναι να καταγράψει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του οργανικού υλικού από τη μία και τις ανάγκες της βιομηχανίας για οργανικό υλικό από την άλλη, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί το υλικό αυτό για τις ανάγκες της βιομηχανίας και την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών υλών είτε ως πρώτη ύλη ή ως καύσιμο.

Ο όρος “οργανικά απόβλητα” δεν αναφέρεται μόνο στο οργανικό κλάσμα των αστικών απορριμμάτων, αλλά κυρίως στα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών/ βιοτεχνικών οργανικών αποβλήτων κ.ά. τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά και να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας ή για την παραγωγή ενέργειας και οργανικού λιπάσματος ως λύση στο τέλος του χρόνου ζωής ενός προϊόντος (end of life solution).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα γίνουν χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες για τον υπολογισμό του οικονομικού μεγέθους, καθώς και των περιβαλλοντικών οφελών από την αξιοποίηση του οργανικού αυτού υλικού, σχέδια δράσης για την αξιοποίηση του από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και ευρείας κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές με την χρήση bio-containers και καφέ κάδων για την προώθηση της ανακύκλωσης του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων.

Ακόμη, μέσω της πλατφόρμας «SYMBIOSIS», κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή (Ελλάδα και ΠΓΔΜ) θα έχει τη δυνατότητα να διερευνεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, που υπάρχουν για την εξεύρεση και εξασφάλιση φθηνής πρώτης ύλη για την επιχείρηση. Να σημειωθεί ότι για κάθε τόνο οργανικών αποβλήτων που δεν οδηγούνται σε χώρο υγειονομικής ταφής ή δεν καίγονται, υπάρχει μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

Βάσει του στόχου για καλύτερη διαχείριση 10.000 τόνων οργανικών αποβλήτων ετησίως στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-ΠΓΔΜ, το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση κατά 300 τόνων των εκπομπών μεθανίου.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των οργανικών αποβλήτων. Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μέτρησης των επιπτώσεων στην απασχόληση στον τομέα των οργανικών αποβλήτων, τουλάχιστον μία θέση απασχόλησης θα δημιουργείται για την εκτέλεση της συμφωνίας μεταξύ ενός παραγωγού βιο-αποβλήτων και ένας χρήστης αυτών. Επομένως, εάν το έργο επιτύχει 10 τέτοιες συμφωνίες στην διασυνοριακή περιοχή του Έργου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 10 νέων θέσεων εργασίας.
  • Δημιουργία στρατηγικών εφαρμογής σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Λόγω της ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την εκμετάλλευση των οργανικών πόρων στις Περιφέρειες στόχου, η προώθηση της αξιοποίησης των οργανικών υλών θα ακμάσει δημιουργώντας οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες συνδέοντας τα Τοπικά Σχέδια Δράσης με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των βιο-αποβλήτων. Οι οργανικές ύλες δεν θα απορρίπτονται αλλά θα αξιοποιούνται. Ως εκ τούτου, μέσω της εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων, οι συνολικές ποσότητες των οργανικών αποβλήτων, που δεν χρησιμοποιούνται θα μειωθούν.
  • Δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας με τη χρήση της πλατφόρμας για την βιομηχανική συμβίωση ως ένα ισχυρό εργαλείο δικτύωσης. Μέσω της πλατφόρμας SYMBIOSIS, κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή θα έχει τη δυνατότητα να διερευνεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν με την εξεύρεση και εξασφάλιση φθηνής πρώτης ύλη για την επιχείρηση. Εκτός από τις πληροφορίες για την διάθεση οργανικής ύλης, στοιχεία για το κόστος της μεταφοράς, της διαχείρισης και ενδεχόμενης επεξεργασίας θα είναι διαθέσιμες.
  • Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση