Πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας (φωτο)

Μια νέα πλατφόρμα σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές παρουσιάζει το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας. Η ειδική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο envi-platform.titan.gr, αλλά και μέσω του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα coprocessing.titan.gr.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσα από αυτή την πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά, σημειώνει η τσιμεντοβιομηχανία, «μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα ότι οι εκπομπές των αερίων παραμένουν διαχρονικά χαμηλά και πάντα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια».

Στην ίδια πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη δραστηριότητα του εργοστασίου και να ενημερωθεί για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του εργοστασίου συνολικά.  Μεταξύ άλλων, σύμφωνα την τσιμεντοβιομηχανία, αυτές περιλαμβάνουν:

  • Μείωση των επιπέδων σκόνης κατά 95% σε σχέση με το 2000
  • Μείωση των εκπομπών NOx κατά 43% σε σχέση με το 2000
  • Εξοικονόμηση 75.000 τόνων CO2 το 2019 από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

«Η δημοσιοποίηση της ειδικής ανοιχτής πλατφόρμας παρακολούθησης των μετρήσεων των αερίων εκπομπών του εργοστασίου του Τιτάνα στην Ευκαρπία αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Τιτάνα προς την τοπική κοινωνία, όπως είχε ανακοινωθεί με επιστολή προς τους όμορους Δήμους στις 9 Απριλίου και είναι συνέχεια της υλοποίησης της πρώτης σχετικής δέσμευσης, της ανάρτησης του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας αποτελούν για τον Τιτάνα προτεραιότητα. Επόμενες σχετικές ενέργειες, για τις οποίες υπάρχει ήδη η σχετική δέσμευση, είναι η δωρεά σταθμών μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η πόλη και η συνεισφορά σε προγράμματα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την οργάνωση δράσεων και συστημάτων προώθησης της ανακύκλωσης».

Υπενθυμίζεται ότι η τσιμεντοβιομηχανία βρίσκεται ένα βήμα πριν την αδειοδότηση καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης RDF-SRF, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση