Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για την ενέργεια στη βιομηχανία

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) συνεδρίασε χθες Τρίτη 12 Απριλίου 2016 αργά το απόγευμα, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, όπως έγραψε ήδη η Greenagenda, και ενέκρινε την εισήγηση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιας για τη Βιομηχανία, Θεοδώρας Τζάκρη, για τη δέσμη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου Αναπτυξιακού Σχεδίου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εργασίες του συντονιστικού οργάνου «Φόρουμ Βιομηχανίας». Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε η συγκρότηση διακυβερνητικής Επιτροπής για την εξειδίκευση των προτάσεων και την προετοιμασία νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα αφορούν:

 • Τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας
 • Τη βιομηχανία και την καινοτομία
 • Τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον

Όμως ειδικά για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε η Διακυβερνητική Επιτροπή να βασιστεί στα συμπεράσματα και προτάσεις που παρουσιάζουμε αναλυτικά, ώστε να προετοιμαστούν σύντομα (μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας) οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Greenagenda εξασφάλισε το κείμενο του ΚΥΣΟΙΠ για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιβεβαιώνει το αναλυτικό σχετικό μας ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με τις προτάσεις του Φόρουμ Βιομηχανίας προς την κυβέρνηση.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η βιομηχανία είναι ο 3ος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας, μετά τις μεταφορές και τον κτιριακό τομέα, συμμετέχοντας  με περίπου 18% στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας. Η βιομηχανική πολιτική στον τομέα της ενέργειας στη μεταποιητική βιομηχανία αφορά όλους τους κλάδους παραγωγής και  όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, τόσο στη Βιομηχανία Εντάσεως Ενέργειας όσο και στη μη ενεργοβόρο βιομηχανία.

Για την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την κοινοτική πολιτική  για την ενέργεια, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής για τη βιομηχανία.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής για τη βιομηχανία, η οποία θα εστιάζεται στα εξής:

 • μείωση του ενεργειακού κόστους και επανεκτίμηση των επιβαρύνσεων στο κόστος ενέργειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
 • εξορθολογισμό της φορολογικής πολιτικής στην κατανάλωσης ενέργειας και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
  άρση των στρεβλώσεων ή/και αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης των εγχώριων αγορών ενέργειας, για ενίσχυση του ανταγωνισμού
 • σχεδιασμό των αγορών διασφάλισης ισχύος  κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος χωρίς τη χρήση επιδοτήσεων
 • ανάπτυξη νέων εργαλείων χρηματοδότησης, κρατικών ενισχύσεων (π.χ φορολογικές απαλλαγές, χρηματοδότηση από τρίτους, κ.ά.) και παροχής κινήτρων προς μείωση του κόστους ενέργειας, με κριτήριο την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία αλλά και συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • ενθάρρυνση επενδύσεων, ιδιαίτερα για τις ΜμΕ, σε τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος
 • υποστήριξη και οργάνωση των διαδικασιών διάγνωσης, ελέγχου και πιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας  και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 50001.

Για τη Βιομηχανία εντάσεως ενέργειας προτείνονται:

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για τη μείωση κόστους ενέργειας, όπως:  Μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (ΕΤΜΕΑΡ, τέλος λιγνίτη, ρήτρα CO2), απαλλαγή από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένων βιομηχανικών διεργασιών και κατάργηση της διάκρισης στο ύψος του συντελεστή ΕΦΚ  ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Μέσης Τάσης και Υψηλής Τάσης, δραστική μείωση του συντελεστή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για βιομηχανίες, καθώς και εφαρμογή χαμηλών χρεώσεων στα τιμολόγια μεταφοράς αερίου, κ.α.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, όπως για: το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάργηση του υποχρεωτικού pool το αργότερο έως το τέλος 2017, το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, τη στήριξη για την χρήση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας και ειδικά για λιγνίτη, νερά και λοιπές ΑΠΕ.

Για τη Βιομηχανία χαμηλής εντάσεως ενέργειας προτείνονται:

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για τη  βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως: επέκταση των δικτύων διανομής συμβατικής και εναλλακτικής ενέργειας στην περιφέρεια της χώρας και κυρίως στα νησιά, προτεραιότητα στη χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων των ΜμΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, σχεδιασμό και υποστήριξη δράσεων για την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ, όπως: ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης και  διαδικασιών πιστοποίησης  (πρότυπο ISO 50001:2011), ενθάρρυνση ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παροχή οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη του κόστους ενεργειακού ελέγχου με δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και νέος αναπτυξιακός νόμος) και ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως π.χ. δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης μέσω ανακυκλούμενων κεφαλαίων για επενδύσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν ενεργειακών ελέγχων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση