Πομποί GPS σε Κιρκινέζια, τα γεράκια - σύμβολο των Ιωαννίνων (φωτο)

Στα μέσα του Ιουνίου, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, ξεκίνησε δράσεις έρευνας και διατήρησης των Κιρκινεζιών, των γερακιών–σύμβολο της πόλης των Ιωαννίνων. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE FALKON, που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των πληθυσμών του είδους στις βορειότερες περιοχές εξάπλωσής του στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Το Κιρκινέζι, γνωστό τοπικά ως Κίκιλας ή Κιληλαίος, είναι ένα μικρό, μεταναστευτικό γεράκι που αναπαράγεται κατά αποικίες, πολύ συχνά μέσα σε κατοικημένες περιοχές, όπου επιλέγει τρύπες σε ψηλά κτήρια, σε τοίχους σπιτιών και αποθηκών ή σε σκεπές για να φτιάξει τη φωλιά του. Αν και γεράκι, είναι κατά κύριο λόγο εντομοφάγο πουλί και για να τραφεί προτιμά ανοιχτά και ξηρά ενδιαιτήματα, φυσικά ή διαχειριζόμενα χορτολίβαδα και μη εντατικές καλλιέργειες. Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και προστατεύεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Η πόλη των Ιωαννίνων φιλοξενεί έναν σημαντικό πληθυσμό Κιρκινεζιών, που αριθμεί περισσότερα από 100 αναπαραγόμενα ζευγάρια.

Η ερευνητική Ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ τοποθέτησε πομπούς καταγραφής θέσης (GPS) σε τέσσερα ενήλικα Κιρκινέζια, με σκοπό τη μελέτη των κινήσεων και της συμπεριφοράς τους κατά την αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και τον εντοπισμό των περιοχών τροφοληψίας τους. Οι εργασίες πεδίου είχαν ως επίκεντρο το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, που αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο φωλεοποίησης του είδους στην πόλη.

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη διοίκηση του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων για την παραχώρηση άδειας εισόδου στη στέγη του κτηρίου και τη διευκόλυνση των εργασιών πεδίου του Προγράμματος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στο Πρόγραμμα LIFE Falkon ενώνουν τις δυνάμεις τους 5 φορείς από τρεις χώρες με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Κιρκινεζιού στο βόρειο άκρο κατανομής του, ώστε να διευκολυνθεί στο μέλλον η επέκταση του είδους προς τον Bορρά. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα και την Ιταλία κατά την περίοδο 2018-2022 με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και του Ιδρύματος CARIPLO. Στην Ελλάδα οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία σε 4 περιοχές Natura 2000 στη Λήμνο, τα Ιωάννινα και τη Θράκη.
www.lifefalkon.eu

Δείτε φωτογραφίες από τη δράση:

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση