Πράσινες θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην Ευρώπη

Οι νέοι τύποι θέσεων εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν σε μια πιο πράσινη και καθαρή οικονομία θα συζητηθούν, στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου ενώ θα εξεταστούν οι νέες δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στους εργαζόμενους. Η Ευρώπη έχει αναλάβει μεγάλες δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά η μετατροπή του ενεργειακού συστήματος σε ένα σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών δεν αποτελεί εύκολο έργο.

Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για την ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού.Μάθετε περισσότερα και συμμετέχετε στην Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ για το 2017 (#EUGreenWeek 2017).

Μια γερμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας έχει αναπτύξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αποκομίζει ήδη τα οφέλη μιας πιο πράσινης οικονομίας ανταποκρινόμενο στις πιο σημαντικές τάσεις που μετασχηματίζουν τον ενεργειακό τομέα παγκοσμίως: απεξάρτηση από τον άνθρακα, αποκέντρωση και ψηφιοποίηση.Ο Henning Joswig εργάστηκε σε ανθρακωρυχείο και τώρα είναι διευθυντής στην innogy SE. Διαθέτει περισσότερους από 40 000 υπαλλήλους σε 16 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι όχι μόνο δημιουργούν και προωθούν καινοτομίες αλλά αναπτύσσουν επίσης τις δικές τους δεξιότητες σε νέες εφαρμογές. Μερικοί από τους 50 τεχνικούς συντήρησης, τους μηχανικούς και το ναυτικό προσωπικό που εργάζονται στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Nordsee Ost κάποτε εργάζονταν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου.«Ξεκίνησα ως μεταλλειολόγος, εργάστηκα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ανθρακωρυχεία της Ευρώπης» λέει ο Henning. «Τώρα εργάζομαι σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας.»

Σήμερα, εργάζεται στο τμήμα στρατηγικής και τεχνολογίας της innogy όπου αναπτύσσει καινοτόμα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα και εφαρμογές αποθήκευσης, τεχνολογίες που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

innogy: στοιχεία και αριθμοί

Σήμερα παρέχει ενέργεια σε περίπου 16 εκατομμύρια πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και 7 εκατομμύρια πελάτες αερίου σε 11 ευρωπαϊκές χώρες

Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη

Αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σε όγκο στη Γερμανία

Γεφυρώνοντας το χάσμα των πράσινων δεξιοτήτων

Η ΕΕ προσφέρει πρακτική υποστήριξη για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω ορισμένων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει επίσης δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το ΕΚΤ διέθεσε περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ σε ένα πρόγραμμα για πράσινες θέσεις εργασίας, το οποίο βοήθησε περίπου 60.000 άτομα να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω 2.000 διαφορετικών μαθημάτων κατάρτισης. Έχει επίσης δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους των οικονομικών τομέων που παρουσιάζουν ύφεση με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αγορά πράσινων θέσεων εργασίας.

Το Erasmus +, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ, ενισχύει και τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα πράσινων δεξιοτήτων & ικανοτήτων βελτίωσε τις πράσινες δεξιότητες στη Νότια Τοσκάνη της Ιταλίας για να καλύψει τις ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού από τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι νέοι φοιτητές και οι απόφοιτοι λυκείου παρακολούθησαν μαθήματα σε άλλες χώρες, αναπτύσσοντας τεχνική και επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της απόδοσης του κύκλου των αποβλήτων και της ανάπτυξης οικολογικών προϊόντων, μεταξύ άλλων πράσινων πρωτοβουλιών.

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση