«Πράσινες» υποδομές και διαχείριση υδάτων στο πρόγραμμα Ιnterreg

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η διαχείριση υδάτων, η ανάπτυξη «πράσινων» υποδομών, η προστασία της βιοποικιλότητας και οι διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας, βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, για το οποίο σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησής του.

Η δεύτερη αυτή πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατ. ευρώ και αφορά δράσεις υλοποίησης μίας βιώσιμης και κλιματικά προσαρμόσιμης διασυνοριακής περιοχής με διαθέσιμους πόρους 19,5 εκατ. Ευρώ, καθώς και πρωτοβουλίες δημιουργίας μίας διασυνοριακής περιοχής χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς με προϋπολογισμό 15,7 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στον άξονα του προγράμματος, που εστιάζει στο περιβάλλον, αυτός έχει τρεις προτεραιότητες: α) διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, β) προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας και γ) προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

-Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη "πράσινων υποδομών" και την προστασία της βιοποικιλότητας.

-Δημιουργία κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

-Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.

-Υλοποίηση κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.

-Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.

-Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση υδάτων.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), οργανισμοί δημοσίου δικαίου και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.greece-bulgaria.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, που χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από κοινοτικούς πόρους, καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες και στοχεύει στο να μετατρέψει τη διασυνοριακή περιοχή σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση