«Πράσινο» για τα Χωρικά Σχέδια των Μητροπολιτικών Πάρκων σε ΔΕΘ και Παύλου Μελά

του Πασχάλη Μεντίζη

Την προέγκριση της καταρχήν χωροθέτησης Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης στον χώρο της ΔΕΘ, αποφάσισε η ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανοίγοντας, έτσι, τον δρόμο στη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα για την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για το Μητροπολιτικό Πάρκο που θέλει να φτιάξει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 120 - 125 εκατ. ευρώ, ποσό που φιλοδοξείται ότι θα εξασφαλιστεί με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και μέσα από συμπράξεις (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με την απόφαση, ο συντελεστής δόμησης, εξαιρουμένου του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου, δεν θα πρέπει «σε κάθε περίπτωση» να υπερβαίνει το 0,6, ενώ στον χώρο του «Παλέ» δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης πέραν της ήδη υφισταμένης.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι χρήσεις που θα προβλεφθούν μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Εκθεσιακά κέντρα

- Συνεδριακό κέντρο

- Εμπορικά καταστήματα εξαιρουμένων υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων

- Γραφεία, τράπεζες

- Τουρισμό / Αναψυχή

- Πολιτιστικά κτήρια

- Αθλητισμό

- Κοινόχρηστο πράσινο

- Χώρους στάθμευσης

Με την απόφαση ζητείται, ακόμη, να προβλεφθεί ικανή έκταση κοινοχρήστου χώρου της πόλης στο δυτικό τμήμα του χώρου (μητροπολιτικό πάρκο) η οποία θα αποτελέσει συνέχεια των ήδη υφισταμένων χώρων υψηλού πρασίνου νοτιοδυτικά της ΔΕΘ (από τη Λεωφ. Στρατού και μέχρι την παραλία).

Σε ό,τι αφορά κτήρια για τα οποία ενδεχομένως θα προταθεί κατεδάφιση, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της ΓΓ, θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 6 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).

Το επόμενο βήμα, πλέον, για τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα είναι ο σχεδιασμός της μελέτης, ενώ θα υπάρξει και δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση υπεβλήθη στο ΥΠΕΝ από τη ΔΕΘ-HELEXPO, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και με το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

«Πράσινο» και για το Μητροπολιτικό Παύλου Μελά

Παράλληλα, επίσης με σημερινή της απόφαση, η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού, προενέκρινε την καταρχήν χωροθέτηση ΕΧΣ, καθώς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στον χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Παύλος Μελάς». Ως εκ τούτου, ο δήμος Παύλου Μελά παίρνει το «OK» για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα του «Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά».

Σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να διατηρηθεί η μνήμη και ο ιστορικός χαρακτήρας του δομημένου και αδόμητου τοπίου εντός του οριοθετημένου ιστορικού τόπου, μέσω της προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των κηρυγμένων νεωτέρων μνημείων και λοιπών αξιόλογων κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές δεσμεύσεις που διέπουν την περιοχή εντός των ορίων του ιστορικού τόπου βάσει το νόμου για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ν. 3028/2002).

Σε ό,τι αφορά το «πράσινο» σκέλος της απόφασης, ζητείται, επίσης, να επιδιωχθεί η διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμός του υπάρχοντος πρασίνου και η υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με γνώμονα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την αειφόρο διαχείριση του τοπίου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ευρύτερης περιοχής του δήμου.

Παράλληλα, η συνολική δόμηση που θα προβλεφθεί δεν θα πρέπει υπερβαίνει την ήδη υφιστάμενη στο σύνολο του χώρου,, ωστόσο παραχωρείται η δυνατότητα «αναδιάταξής της όπου αυτό είναι εφικτό», με στόχο τη βελτίωση της πολεοδομικής λειτουργίας της περιοχής.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι χρήσεις που θα προβλεφθούν μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Ελεύθερους χώρους & αστικό πράσινο

- Χώρους εκπαίδευσης

- Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

- Κτήρια αναψυχής - Διοίκηση επιπέδου Δήμου

- Εμπορικά καταστήματα εξαιρουμένων υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων

- Μικρής κλίμακας περιοδικές / εποχικές εκθέσεις, υπαίθριες ή μη

- Θρησκευτικούς χώρους

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και την ανάδειξη δύο εμβληματικών χώρων της Θεσσαλονίκης, του πρώην στρατοπέδου «Παύλος Μελάς», και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ειρήνης Κλαμπατσέα, που δημοσιεύεται σήμερα στη Διαύγεια, προεγκρίνεται η καταρχήν χωροθέτηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Παύλος Μελάς», με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Να διατηρηθεί η μνήμη και ο ιστορικός χαρακτήρας του δομημένου και αδόμητου τοπίου εντός του οριοθετημένου ιστορικού τόπου, μέσω της προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των κηρυγμένων νεωτέρων μνημείων και λοιπών αξιόλογων κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές δεσμεύσεις που διέπουν την περιοχή εντός των ορίωντου ιστορικού τόπου (ν. 3028/2002).

2. Να επιδιωχθεί η διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμός του υπάρχοντος πρασίνου και η υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με γνώμονα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την αειφόρο διαχείριση του τοπίου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παύλου Μελά.

3. Η συνολική δόμηση που θα προβλεφθεί να μην υπερβαίνει την ήδη υφιστάμενη στο σύνολο του χώρου, με δυνατότητα ωστόσο αναδιάταξής της όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη βελτίωση της πολεοδομικής λειτουργίας της περιοχής.

4. Οι χρήσεις που θα προβλεφθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελεύθερους χώρους και αστικό πράσινο, χώρους εκπαίδευσης, πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Διοίκηση επιπέδου Δήμου, καθώς και εμπορικά καταστήματα εξαιρουμένων υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση της Γενικής Γραμματέως, Ειρήνης Κλαμπατσέα, που δημοσιεύεται , επίσης, σήμερα στη Διαύγεια, προεγκρίνεται η καταρχήν χωροθέτηση ΕΧΣ, καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο χώρο της ΔΕΘ, με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Ο Συντελεστής Δόμησης στην υπόψη έκταση, εξαιρουμένου του τμήματος αυτής που έχει παραχωρηθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (χώρος Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον υλοποιημένο σε αυτήν Συντελεστή Δόμησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,6.

2. Στο χώρο του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης πέραν της ήδη υφισταμένης.

3. Οι χρήσεις που θα προβλεφθούν μπορεί να περιλαμβάνουν, Εκθεσιακά κέντρα, συνεδριακό κέντρο, εμπορικά καταστήματα εξαιρουμένων υπεραγορών, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων, Γραφεία, τράπεζες, τουρισμό/αναψυχή, πολιτιστικά κτήρια, αθλητισμό, κοινόχρηστο πράσινο, χώρους στάθμευσης.

4. Να προβλεφθεί ικανή έκταση κοινοχρήστου χώρου της πόλης στο δυτικό τμήμα του χώρου (μητροπολιτικό πάρκο) η οποία θα αποτελέσει συνέχεια των ήδη υφισταμένων χώρων υψηλού πρασίνου νοτιοδυτικά της ΔΕΘ (από τη Λεωφ. Στρατού και μέχρι την παραλία).

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από τον Δήμο Παύλου Μελά, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το πρώην στρατόπεδο, καθώς και τη ΔΕΘ Α.Ε., για την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, που θα κατατεθούν στο ΣτΕ».

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση