Πράσινο για 148 έργα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών με 5,1 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκαν 148 έργα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών συνολικού κόστους 5.126.145,55 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.975.061,22 ευρώ θα προέλθουν με χρηματοδότηση (δημόσια δαπάνη) από τρία μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από τα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (κοινή προκήρυξη) 123 έργα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και από το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 25 έργα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών.

Μέσα από τα παραπάνω μέτρα, ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας μπορεί να προμηθευτεί νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και ψυγεία και μηχανές διαλογής πάνω στο σκάφος, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός, με ποσοστά χρηματοδότησης που φτάνουν μέχρι και το 85%.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στηρίζοντας την παράκτια αλιεία, η οποία αποτελεί τον κύριο πυλώνα συνοχής και ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, καθώς και συνδετικό κρίκο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα και δουλεύουμε εντατικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα τόσο των ιχθυοαποθεμάτων όσο και του επαγγέλματος των αλιέων».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση