Πράσινο Κίνημα από ΔΕΘ: Τέσσερις προγραμματικοί άξονες, 16 πράσινες προτάσεις

του Νίκου Αβουκάτου

Τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς άξονες του κόμματος, αλλά και τις 16 οικολογικές προτάσεις της, ανέπτυξε η ηγεσία του Πράσινου Κινήματος, στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε αρχικά ο συμπρόεδρος του Κινήματος, Κώστας Καλογράνης, «είμαστε ένας πολιτικός φορέας που προτείνει την πράσινη μεταστροφή της κοινωνίας με σκοπό τη βιώσιμη ευημερία».

Το πρόγραμμα του Κινήματος  για επένδυση στη βιωσιμότητα και τις πράσινες θέσεις εργασίας, μέσα από 4 άξονες προτεραιότητας, είναι:

 • 1ος Άξονας

Παραγωγική ανασυγκρότηση με αποκέντρωση και αναζωογόνηση της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό.

-Για τη Γεωργία

«Ενισχύουμε το παραγωγικό κόστος με το ήμισυ του κόστους στον ΦΠΑ των εμπλεκόμενων αγροτών. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία, θα πληρώνουν τον μισό ΦΠΑ. Και το πάμε και ακόμα παρακάτω. Εμπλεκόμενοι αγρότες σε επίπεδα κοινοτήτων. Δηλ. αν Ολόκληρη η γεωργική επιφάνεια μιας κοινότητας εντάσσεται σε καθολικό καθεστώς βιολογικής γεωργίας, την ονομάζουμε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΖ (δηλαδή Ειδικής Βιολογικής Ζώνης) και το ΦΠΑ το μειώνουμε στο 1/3 της τιμής του ΦΠΑ. Με αυτή την πρόταση έχουμε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Προστασία βιοποικιλότητας, εκμηδενισμός επιμόλυνσης των καλλιεργειών, βελτίωση του κόστους διακίνησης και πιστοποίησης. Δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση στις αγορές του εξωτερικού. Συνέπεια και ευελιξία στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.

» Δίνουμε επιπλέον Φορολογικά και οικονομικά κριτήρια ελάφρυνσης σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών αποκλειστικά βιολογικών παραγόμενων προϊόντων για βάθος τουλάχιστον 12ετίας. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλουμε να υπάρχει Υποχρεωτικά γεωτεχνικός σύμβουλος βιολογικής παραγωγής με συνυπογραφή στις καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές».

-Για την Κτηνοτροφία

 1. 1. 50% ελάφρυνση στο ΦΠΑ στους βιολογικούς κτηνοτρόφους.
 2. 2. Καθορισμός ανά Δήμο της βοσκοϊκανότητας των δημόσιων εκτάσεων με έμφαση στα νησιωτικά συμπλέγματα.
 3. 3. Πριμοδότηση στην κατασκευή προεγκεκριμένων από κρατικό φορέα κτηνοτροφικών σταβλικών εγκαταστάσεων με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βελτίωση των αναχρονιστικών και κοστοβόρων νομοθετικών πλαισίων που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταβλικών μονάδων. Έμφαση στους κανόνες ευζωίας των ζώων και αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων. Αξιοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με σύγχρονες τεχνικές. Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μονάδων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.

-Για την Αλιεία

Δημιουργία ζωνών αλιείας με συγκεκριμένο αριθμό αδειών και τύπο ψαρέματος.

-Για τα Δάση

 1. Ήπια Δασική εκμετάλλευση.
 2. Ήπια Δασική εκμετάλλευση. Αναδάσωση όλων των κατεστραμμένων περιοχών με συμμετοχικές δράσεις φορέων και πολιτών. Κοινωνικά ανταλλάγματα έναντι αυτών των δράσεων με πολιτιστικά ή κοινωνικά δρώμενα. Άμεση Ίδρυση μητρώου εθελοντών περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης.
 3. Πριμοδότηση ποιοτικών προϊόντων με έμφαση και ναυαρχίδα τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φορολογικός συντελεστής 10% για όλες τις αγροτικές απασχολήσεις.
 • 2ος Άξονας

Ενεργειακή στροφή με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη.

 • 3ος Άξονας

Κοινωνική Οικονομία – Κοινά Αγαθά – Δημόσια Αγαθά.

 • 4ος Άξονας

Κλιματική αλλαγή

Οι 16 προτάσεις του Κινήματος

1. Άμεση έρευνα για την προσαρμογή του συνόλου των δραστηριοτήτων και των φυσικών βιοτόπων της χώρας στην κλιματική αλλαγή, όπου θα περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, οι προβλέψεις για το μέλλον και οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις.

2. Μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050 με σταδιακή απεξάρτηση από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Άμεσος φιλόδοξος σχεδιασμός για να ανοίξει η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

3. Εθνικό Σχέδιο για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων σε led, στον οδοφωτισμό και σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτήρια.

4. Σχεδιασμός για τη σταδιακή βελτίωση του κτηριακού προβλήματος στις θερμικά επιβαρυμένες περιοχές των πόλεων, που συνήθως είναι και οι φτωχότερες.

5. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις με βάση την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής.

6. Νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική εισαγωγή των «πράσινων προμηθειών» στο δημόσιο σε ποσοστό τουλάχιστον 15% για αρχή.

7. Άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των υδάτινων πόρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι βασική παράμετρος οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προτεραιότητα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο , που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.

8. Επαναδραστηριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

9.Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή, με ορίζοντα εξαετίας 2019 – 2025 και δέσμευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ

10. Αλλαγή της παλαιολιθικής φιλοσοφίας διοίκησης και διαμοίρασης πόρων του Πράσινου Ταμείου.

11. Αλλαγή φιλοσοφίας στο επίδομα θέρμανσης και μετατροπή του σε επίδομα μόνωσης.

12. Νομοθέτηση και εισαγωγή στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

13. Να επανέλθει το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων αλλά μόνο για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

14. Αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και επιτάχυνση διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

15. Πλήρης ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα και εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος στη χρήση του χαρτιού.

16. Αλλαγή μοντέλου για τα Δάση με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων οικολογικών κατασβεστικών υλικών στον σχεδιασμό. (Κατά μέσο όρο 400 εκ. ετησίως για καταστολή και 20 εκ. για πρόληψη)

Πράσινες προτάσεις για το φορολογικό σύστημα και την οικονομία

 • Περιβαλλοντικοί φόροι χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα
 • Κίνητρα στο Πράσινο Επιχειρείν και ΒΙΟ-επιχειρείν
 • Πάνω από 8.000 πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας
 • Κάθε Δήμος κάνει μία συγκεκριμένη μελέτη από όπου προκύπτουν με βάση τα απορρίμματα που στέλνονται , πόσες είναι οι πράσινες αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.
 • Ο Δήμος ζητά από το κράτος (ΕΟΑΝ) την υλικοτεχνική υποδομή, την οποία θα παραχωρήσει στο σχήμα που θα εργαστεί για την ανακύκλωση. Η υλικοτεχνική υποδομή ανήκει σε κυριότητα στο Δήμο και παραχωρείτε προς χρήση στο σχήμα που θα προκριθεί.
 • Γίνεται διαγωνισμός όπου είναι υποχρεωτικό τα σχήματα που θα λάβουν μέρος να δεσμευτούν για τις θέσεις εργασίας, που θα έχουν προκύψει από την συγκεκριμένη μελέτη. Στον διαγωνισμό υπάρχουν επιπλέον κριτήρια με μοριοδότηση, για θέσεις εργασίας με κοινωνικά κριτήρια (μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ). Επίσης υπάρχει δεσμευτικός όρος για την επίτευξη ποσοστών ανακύκλωσης.
 • Δημιουργούνται ανάλογα με την μελέτη, πολλά τοπικά πράσινα σημεία στα οποία μπορεί να ο πολίτης να πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα υλικά του και να λαμβάνει χρήματα. Τα πράσινα σημεία είναι πεντακάθαροι χώροι, που έχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές ροές (δηλ. μεγάλους κάδους) ανακυκλωμένων προϊόντων. Δεν απαιτούν μεγάλους χώρους και μπορεί να είναι δίπλα σε σχολεία, σε ΚΕΠ, σε δημαρχεία, γενικά σε σημεία που πηγαίνει συχνά ο πολίτης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί.
 • Δημιουργούμε την κάρτα ανακύκλωσης, στην οποία θα πιστώνονται τα χρήματα και θα διασυνδεθεί με τοπικές παροχές.
 • Η κάρτα ανακύκλωσης είναι διασυνδεδεμένη με τον Δήμο και ανάλογα με την ανακύκλωση που έχει γίνει υπάρχει έκπτωση στα δημοτικά τέλη.
 • Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ανακύκλωσης, το οποίο θα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να επιβραβεύονται αυτοί που πιάνουν τα ποσοστά ανακύκλωσης και να έχουν ποινή (ακόμα και έκπτωσης) αυτοί που είναι κάτω από τα δεσμευτικά ποσοστά.
 • Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της διαχείρισης απορριμμάτων παραμένει πάντα σε αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Ο Δήμος κάνει έλεγχο για την καθαριότητα των Πράσινων Σημείων.
 • Το τέλος ανακύκλωσης πηγαίνει στα σχήματα που κάνουν ανακύκλωση, ανάλογα με το ύψος ανακύκλωσης που έχει επιτευχθεί.
 • Η πρόταση του Πράσινου Κινήματος είναι το 50% του ποσού από το ανακυκλώσιμο υλικό να πηγαίνει στους πολίτες και το υπόλοιπο 50% μαζί με το τέλος ανακύκλωσης να πηγαίνει στις αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.
 • Ακόμη, όπου η διαλογή είναι στην πηγή, θα υπάρχει ένα ποσοστό σύμμεικτων. Δίνουμε τη δυνατότητα, στον κάθε Δήμο να κάνει διαλογή σύμμεικτων με συγκεκριμένες εργολαβίες.
 • Θέσπιση καλύτερων Δήμων στην ανακύκλωση, όπου αυτοί που θα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, θα δικαιούνται αυτοδίκαια κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο, για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης του δήμου τους.
 • Δημιουργία Διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης, όπου εκεί πηγαίνουν τα βαριά και «βρώμικα» αντικείμενα (πχ. λάστιχα, υπολογιστές κτλ) τα οποία θέλουν άλλου είδους διαχείριση και άλλου επιπέδου χώρο.
 • Ο κάθε ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την πρότασή μας, διότι οι αριθμοί και οι ανάγκες διαφοροποιούνται ριζικά.

Πυρά κατά Οικολόγων Πράσινων

Στην ερώτηση της Greenagenda.gr τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το Πράσινο Κίνημα από τους Οικολόγους Πράσινους, ο κ. Καλογράνης, επιθέμενος στους ΟΠ, σημείωσε ότι «δεν έχουμε ασκήσει διοίκηση και δεν αποδείξαμε ότι δεν κάναμε τίποτα».

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι τι έκαναν για τα μεταλλαγμένα, για τους υδρογονάνθρακες, τη διαχείριση των απορριμμάτων;», διερωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: «Εμείς μιλάμε για μια καθαρότητα των θέσεών μας. Εκείνοι υπέγραψαν 22 σημεία προγραμματικής σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να μην γίνει τίποτα τελικά».

Από την πλευρά της, η συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Σωτηρία Ακρίβου, ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων υποψηφίων Περιφερειαρχών στη νότια Ελλάδα και δεκαεπτά δημάρχων στην Αττική.

Σύμφωνα με την ίδια, σε δυο μήνες αναμένεται να ανακοινωθούν οι υποψήφιοι για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την τελετή εγκαινίων των γραφείων του κόμματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση