«Πράσινο» στην πρόταση για το έργο «Κύκλος αστικού νερού - ενέργειας»

Την υψηλότερη βαθμολογία και την έγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 έλαβε η πρόταση για το έργο «Κύκλος αστικού νερού-ενέργειας: από την πηγή στον τελικό καταναλωτή και επιστροφή στο περιβάλλον – ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Urbanwater – energy cycle: from its source to its end–users and back to the environment – WATenERgy CYCLE) στο οποίο, από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν:

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ως επικεφαλής
 • Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)
 • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Πρόκειται για μια πρόταση που στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την μέγιστη απόδοση των φυσικών πόρων.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έδωσε στην πρόταση αυτή την ψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα στις περισσότερες από 80 σχετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίησή της.

Ο σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, με:

 • Αύξηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή επιθεώρηση της αλυσίδας διαχείρισης πόσιμου νερού).
 • Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και της μείωσης της κατανάλωσής του.
 • Ανάκτηση της ενέργειας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών – τουρμπινών (Pumps working As Turbines), έτσι ώστε να μειωθούν άμεσα τα κόστη των επιχειρήσεων ύδρευσης, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του μη ανταποδοτικού νερού. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ύδρευσης θα μπορούν να μειώσουν την τιμή βάση της προσέγγισης πλήρους ανάκτησης του κόστους νερού, όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανακύκλωση του νερού και συγκομιδή βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιείται για το πότισμα δημόσιων χώρων πρασίνου (π.χ. πάρκα, δρόμους, πλατείες, κήπους κ.τ.λ.) και για τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων ύδρευσης.
 • Εφαρμογή μεθοδολογίας για τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνάφεια με τις εκάστοτε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.500.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του είναι 24 μήνες.

Οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος είναι:

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης της Κορυτσάς ως εταίρος – Αλβανία
 • Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ως εταίρος – Κύπρος
 • Η Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Βουλγαρίας ως Παρατηρητής – Βουλγαρία
 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Πρίλεπ (Vodovod Prilep) ως εταίρος – ΠΓΔΜ
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση