Πράσινο Ταμείο: Νέα έργα στο πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση

του Θοδωρή Καραουλάνη

Είκοσι δήμοι εντάσσονται (και ένας απορρίπτεται…) στο φετινό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Πράσινου Ταμείου που εντάσσονται στις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.

Βέβαια οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με βάση την οποία βγήκαν οι συγκεκριμένες εντάξεις βγήκε πέρυσι (παρά 15 ημέρες θα έκλεινε ένας χρόνος…), τα αρχικά χρήματα είχαν εγκριθεί τον Απρίλιο του 2017 και η φετινή έγκριση χρηματοδότησης έγινε τον Ιούνιο. Και φυσικά θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να προχωρήσουν τα έργα. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του αναποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, με την ευθύνη του ΥΠΕΝ. Ακόμη, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η απόφαση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου αφορά χρηματοδότηση ύψους 4.515.697,19 ευρώ ενώ το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι 37.982.663,87 ευρώ (με το ποσό που αφιερώνεται στην αστική αναζωογόνηση να είναι προϋπολογισμένο στα 23 εκατομμύρια ευρώ), δηλαδή η απόφαση αφορά περίπου το 12% μόνο της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Και αυτό όταν οι δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου πρέπει να κατευθύνονται κυρίως σε αστικά πράσινα έργα, καθώς τα χρήματα προέρχονται βασικά από πρόστιμα αυθαιρέτων και πρέπει να κατευθύνονται εκεί που υπάρχει πολεοδομική επιβάρυνση. Το υποστηρίζει άλλωστε και η ίδια η απόφαση αναφέροντας ότι «οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί για Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο Πράσινου Ταμείου και προβλέπεται να διατίθενται σε προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον» και ότι « ο ν. 4495/2017 ορίζει δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες υλοποιούνται με κύριο στόχο ιδίως τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος». Αλλά εμφανώς δεν το υλοποιεί καθώς οι συσσωρευμένοι όροι του Πράσινου Ταμείου υπερβαίνουν ήδη τα 2,5 δις ευρώ αλλά παραμένουν δεσμευμένοι, παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις, λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων σε ειδικό λογαρισμό για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών.

Η πρόσκληση του 2017 με βάση την οποία αξιολογήθηκαν οι συγκεκριμένες προτάσεις αφορούσαν Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ και υπέβαλλαν προτάσεις σύμφωνα με τον ειδικό για το Πράσινο Ταμείο Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Πρωταθλητές σε αυτήν την απόφαση αναδεικνύονται οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Κατερίνης και Παπάγου – Χολαργού (οι μόνοι που υπερβαίνουν τα 300 χιλιάδες ευρώ), ενώ στις χαμηλότερες θέσεις χρηματοδότησης βρίσκονται οι δήμοι Λαγκαδά, Κεφαλονιάς και Κομοτηνής.

Οι νέες προτάσεις που εντάσσονται φέτος, με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση είναι:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 418.877,00€
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης Υποέργα: α) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης β) Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο κηποθέατρο πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης
2 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ: 190.464,00€
Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Δήμου Άργους Μυκηνών – Προμήθεια (3) Συστημάτων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων
3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 207.248,64€
Αναβάθμιση εξοπλισμού Παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας
4 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 169.268,31€
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βοϊου
5 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 184.593,00 €
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
6 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΛΗΣ 217.471,744 €
Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης
7 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 297.482,00 €
Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
8 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 233.830,80 €
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
9 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 187.532,80 €
Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων
10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 457.553,00 €
Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης
11 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 123.000,00 €
Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας οικισμού Βλαχάτων
12 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 124.000,00 €
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων περιοχής Δήμου Κομοτηνής
13 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 59.520,00 €
Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης για τη συγκέντρωση των απορριμμάτων των κατοίκων του Λαγκαδά
14 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 189.539,00 €
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
15 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 283.400,00 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
16 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 207.183,00€
Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο (2) παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στον Δήμο Πετρούπολης
17 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 210.000,00€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 366.979,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
19 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 210.000,00€
Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας
20 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 177.756,00€
Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και υπαίθριων χώρων αυτών

Εξαιρετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο μία απόφαση απόρριψης έχει δημοσιευθεί και αυτή αφορά τον Δήμο Τρικκαίων για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ», καθώς είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος δήμος έχει μεγάλο ιστορικό επιτυχούς διεκδίκησης και ολοκήρωσης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους και μάλιστα πολλά από αυτά σε ανταγωνιστικό πλαίσιο, ενώ και το έργο (ανάπλαση περιοχής) ανήκει σε θεματική έργων που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα και άλλοι δήμοι εντάχθηκαν, όπως προκύπτει από την παραπάνω λίστα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση