Πράσινο φως για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλείας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νομού Ηλείας» στη θέση «Τριανταφυλλιά» του νομού Ηλείας. Με την τροποποίηση αυτή γίνεται ένα ακόμα βήμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα, καθώς ξεκινά το δεύτερο έργο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων της χώρας μας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο θα απαλλάξει όλο το νομό Ηλείας και συγκεκριμένα τις περιοχές του Πύργου, της Ήλιδας, της Αρχαίας Ολυμπίας και του Αλφειού ποταμού από το πρόβλημα των χωματερών, με σύγχρονο και ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.

Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το ΥΠΕΚΑ με σταθερά βήματα συμβάλλει προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, ώστε εντός των πρώτων μηνών του 2015 να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Σερρών, Έβρου και Ροδόπης».

Συνοπτική Περιγραφή του έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Νομού Ηλείας, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά τμήματα: Υποδοχή, Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, Μονάδα Ανερόβιας Χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από βιοαέριο, Μονάδα Αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση) για παραγωγή κόμποστ, Χώρο Υγειονομικής Ταφής των αδρανοποιημένων Υπολειμμάτων και δύο Μονάδες για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου.
Οι βασικοί στόχοι της Μονάδας είναι:
Α) η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών,
Β) η παραγωγή κομπόστ με πολλές δυνατότητες χρήσης,
Γ) η παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και
Δ) η μείωση της μάζας και του όγκου των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή.
Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στην κατασκευή, λειτουργία, παρακολούθηση αλλά και στην μετέπειτα φροντίδα / αποκατάσταση του έργου είναι εξαιρετικά αυστηροί και διασφαλίζουν πλήρως το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ η εφαρμοζόμενη τεχνολογία χαρακτηρίζεται ως η πλέον σύγχρονη.

Εντάσσονται στο ΕΣΠΑ σημαντικά νέα έργα διαχείρισης αποβλήτων
Στο συγκεκριμένο έργο, δυναμικότητας επεξεργασίας του συνόλου των αποβλήτων του ν. Ηλίειας, επενδύονται περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ, στα επόμενα δύο χρόνια, από τα οποία περίπου 17 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα με ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ επιπλέον επενδύονται άλλα 12 εκατ. ευρώ εκτός του έργου ΣΔΙΤ, για την κατασκευή του ΧΥΤΥ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Δημιουργούνται πάνω από 200 θέσεις εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 80 μόνιμες θέσεις εργασίας στην 25ετή περίοδο λειτουργίας, με τετραπλάσιο αριθμό εργαζομένων σε δορυφορικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Και στα δύο έργα, τα οποία εκτελούνται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάρχουν ήδη ανάδοχοι.
Με την υπογραφή της παρούσας ΑΕΠΟ γίνεται ένα ακόμη βήμα για την ορθολογική, επιστημονικά άρτια, οικονομικά βιώσιμη και κυρίως περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή όπως:
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με δημόσια χρηματοδότηση 21.585.000 ευρώ, της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου», που αποτελεί το δημόσιο σκέλος του έργου ΣΔΙΤ Ηπείρου δυναμικότητας επεξεργασίας 105.000 τόνοι/ετος και η ανάδειξη Αναδόχου και στο έργο αυτό.
• Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με προϋπολογισμό ύψους 6.461.142 ευρώ της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» στην Αλεξανδρούπολη.
• Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 5.530.500 ευρώ της πράξης «Εφαρμογή Σχεδίου Διευθέτησης και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ νομού Ξάνθης».
• Ήδη, σε 5 από τα 13 προγραμματισμένα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι και σταδιακά εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί τους όροι.
Με την ολοκλήρωση των έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, οι απαράδεκτες πρακτικές Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων περνούν πλέον στο παρελθόν και προσδίδεται στην περιβαλλοντική προστασία αναπτυξιακή διάσταση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!