Πράσινο marketing και βιώσιμη διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών

 Το 2ο Εθνικό Φόρουμ Βιώσιμης Διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ)  διοργανώνουν

η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ   Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Η διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο των έργων ECOMARK (www.ecomarkproject.eu) και MEID (www.medmeid.eu) αντίστοιχα, του ευρωπαϊκού προγράμματος MED.  Το έργο ECOMARK – «Eco-marketing to promote Eco-Industrial Parks», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., εστιάζει στην εφαρμογή των αρχών του πράσινου marketing σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παραγόντων του μεταποιητικού κλάδου, χωρίς καμιά αρνητική συνέπεια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους ενώ ο στόχος του MEID, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΑΠΘ, είναι η ανάπτυξη μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 09:30, στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν ζητήματα βιώσιμης διαχείρισης Β.Ε.ΠΕ. που κλιμακώνονται από την κατασκευή «πράσινων κτιρίων» μέχρι την αξιοποίηση βιομάζας και αποβλήτων και το «πράσινο» μάρκετινγκ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!