Προβληματισμός στο ΕΚ για τις τιμές στο φρέσκο γάλα

Η κατιούσα πορεία των τιμών παραγωγού στο φρέσκο γάλα και οι προοπτικές των σχετικών τιμολογίων, που δεν φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικές, προκαλούν την εγρήγορση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε χθεσινή ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, σημειώνεται πως υπό το φως της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων και αναγνωρίζοντας ότι οι προοπτικές για τις τιμές του γάλακτος δεν είναι οι καλύτερες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση στην Ολομέλεια σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τα δεδομένα από το Παρατηρητήριο της Αγοράς της ΕΕ όσον αφορά στο γάλα καταδεικνύουν μια σταθερή μείωση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς σημάδια ανάκαμψης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μέσες τιμές γάλακτος στην ΕΕ είναι κάτω από 28,5 σεντ του Ευρώ ανά λίτρο και ακόμη χαμηλότερα στην αγορά spot (στην αγορά άμεσης παράδοσης φτάνει πχ στα 17,5 σεντ ανά λίτρο στην Ολλανδία και 22,0 σεντ ανά λίτρο στην Ιταλία).

Τον Ιούνιο του 2015, στο ψήφισμά του σχετικά με τις προοπτικές για τον γαλακτοκομικό τομέα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι η αυξανόμενη αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων μετά το τέλος των ποσοστώσεων γάλακτος και τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο είχαν ως αποτέλεσμα πτωτικές πιέσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τότε την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών για τους αγρότες.

Τα τελευταία μέτρα της ΕΕ για την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων αφορούν σε δράσεις δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Μια βασική πρωτοβουλία αφορά στη δημόσια παρέμβαση για να αγοράσει βούτυρο και αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη για τα δημόσια αποθέματα.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο στην αγορά είναι η ιδιωτική αποθεματοποίηση για το βούτυρο, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και για τυριά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) / Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Ακόμη, η Ευρωπαική Επιτροπή θα επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις και σε συνεταιρισμούς του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων τη δημιουργία εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με τον όγκο της παραγωγής τους και τις προμήθειες τους ή τον προσωρινό προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος για τους επόμενους έξι μήνες.

Επιπλέον, προβλέπεται προσωρινή αύξηση των κρατικών ενισχύσεων στην κορυφή του κατώτατου ορίου για τις κρατικές ενισχύσεις de minimis στους αγρότες (μέγιστο € 15.000 για τρία χρόνια).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση