Προς υλοποίηση ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αντίπαρο

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ) που πραγματοποιήθηκε στην νήσο Αστυπάλαια στις 26 Αυγούστου 2016 αποφασίστηκε η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Αντιπάρου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Ε.Π. » Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και την υλοποίηση ολοκληρωμένου έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αντιπάρου.

Αντικείμενο του έργου, όπως μεταδίδει το Cyclades24.gr, είναι η κάλυψη των αναγκών διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το υπό έγκριση επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Περιλαμβάνονται τα έργα, οι προμήθειες και οι δράσεις που προβλέπονται στο εν λόγω ΠΕΣΔΑ για το νησί της Αντιπάρου όπως: εξοπλισμός συλλογής βιοαποβλήτων, πράσινο σημείο, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ΣΜΑ ( Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Αντιπάρου, ΣΜΑΥ ( Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών ) και μονάδα κομποστοποίησης.

Το σύνολο των έργων υλοποιείται στο νησί της Αντιπάρου.

Η δαπάνη κατασκευής των έργων και υλοποίησης των προμηθειών προϋπολογίζεται στο ύψος του 1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Έπαρχος της Π.Ε. Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς δήλωσε την ικανοποίηση του για την σύναψη της παραπάνω Διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Αντιπάρου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Ε.Π. » Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και την υλοποίηση ολοκληρωμένου έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αντιπάρου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση