Προσδοκίες για επενδύσεις 4 δισ. ευρώ με το Greek Green Funds - Πού θα διοχετευθούν

Επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, εκτιμάται ότι θα φέρει η ενεργοποίηση του Greek Green Funds που θα συσταθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) η οποία συνεισφέρει 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Euro2day.gr, από την εκκίνηση της πρόσκλησης για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο Ταμείου που έγινε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τόσο από Έλληνες, όσο και από ξένους επενδυτές, είναι απρόσμενα θετικό, κάτι που δημιουργεί την αισιοδοξία ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν δεσμευτικές προτάσεις συμμετοχής καθώς και ότι αυτό, (το Ταμείο) θα λειτουργήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΑΤΕ, στα κεφάλαια των 400 εκατ. ευρώ που η ίδια εισφέρει ως αφετηρία για τη δημιουργία του Greek Green Funds, θα προστεθούν τουλάχιστον πόροι της τάξεως του 1 δισ. ευρώ από ιδιωτική συμμετοχή.

Με αυτούς τους υπολογισμούς, εκτιμάται ότι θα συσταθούν 10 έως 14 «υποταμεία» συμμετοχών (Αμοιβαία Κεφαλαία Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΑΚΕΣ ή Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΕΚΕΣ) που σε βάθος χρόνου, συμπεριλαμβανομένων της μόχλευσης, των ιδίων κεφαλαίων αλλά και των ενδεχόμενων κρατικών επιχορηγήσεων, θα ενεργοποιήσουν, όπως προαναφέρθηκε, επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη της μεγαλύτερης «διασποράς» δηλαδή της σύστασης περισσότερων «υποταμείων» (ΑΚΕΣ ή ΕΚΕΣ) η ΕΑΤΕ, θέτει πλαφόν στη συμμετοχή της ανάλογα με το ύψος των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα εισφερθούν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, εάν το ύψος των κεφαλαίων ενός επενδυτικού σχήματος είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ, τότε η συμμετοχή της ΕΑΤΕ θα είναι μικρότερη ή ίση έως με το 30% και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 100 εκατ. ευρώ. Εάν το ύψος των κεφαλαίων είναι από 60 έως 100 εκατ. ευρώ, η μέγιστη συμμετοχή της ΕΑΤΕ θα μπορεί να είναι 30%, από 30 εκατ. έως 60 εκατ. ευρώ στο 60% και έως 30 εκατ. ευρώ στο 70%.

Πού θα επενδύει

Όπως ορίζει η πρόκληση της ΕΑΤΕ, τα επενδυτικά σχήματα που θα συσταθούν οφείλουν να επενδύουν σε κεφαλαιουχικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού-Έργου που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενεργειακών ή/και άλλων φυσικών πόρων ή/και την κυκλική οικονομία ή/και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε επιχειρήσεις ή Εταιρίες Ειδικού Σκοπού-Έργου που ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μορφές ανανεώσιμων πηγών όπως φωτοβολταϊκές, αιολικές και υδροηλεκτρικές και διατηρούν εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην ελληνική επικράτεια.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται επενδύσεις:

  • Αν η εν λόγω επένδυση αποτελεί μη επιτρεπτή επένδυση
  • Σε προβληματικές επιχειρήσεις
  • Σε στόχους επένδυσης που έχουν λάβει παράνομες κρατικές ενισχύσεις που δεν έχουν επιστραφεί πλήρως

Η διάρκεια της συμμετοχής

Η επενδυτική περίοδος, δηλαδή η παρουσία των επενδυτών στις επιχειρήσεις ορίζεται από 2 έως 5 έτη και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ΕΑΤΕ, η απόκτηση οιωνδήποτε κινητών αξιών από τα Επενδυτικά Σχήματα θα πραγματοποιείται με συμμετοχή των σχημάτων αυτών σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, ή και στην απόκτηση Μετατρέψιμων ομολογιών, ή/και ομολογιών με δικαίωμα απόληψης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η απόκτηση από τα επενδυτικά σχήματα κινητών αξιών ή μεριδίων σε εξάσκηση δικαιωμάτων εξασφάλισης της εκάστοτε επένδυσής τους, που έχουν συμφωνηθεί με εύλογους όρους κατά την πραγματοποίησή της, ή σε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που αποβλέπουν στην επίτευξη της ακριβούς αναλογίας της εκάστοτε επένδυσης του επενδυτικού σχήματος επί της συνολικής κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης στην οποία έχει πραγματοποιηθεί, με γνώμονα την αποτίμηση της επιχείρησης επ’ ευκαιρία μεταγενέστερης διάθεσης ή έκδοσης κινητών αξιών ή μεριδίων, μέσω της μεταβίβασης προς το επενδυτικό σχήμα υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων χωρίς αντάλλαγμα ή με συμβολικό αντάλλαγμα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση