Προσλήψεις στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοίνωσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη αυτών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής για αμφότερες τις συμβάσεις τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), συμπεριλαμβανομένων σε αυτών όλων των νόμιμων κρατήσεων και κάθε είδους φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις.

Η πρώτη σύμβαση έργου αφορά την ειδικότητα ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας ενώ η δεύτερη την ειδικότητα ΔΕ Επιμελητή/Ξεναγού.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, κ.λπ. διαβάστε ΕΔΩ 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση