Προσοχή στην ποιότητα του πέλετ

Στο τέλος της σεζόν να μην αφήνεται  πέλετ μέσα στην  θερμάστρα  ή τον λέβητα.  

 Βιώνοντας κάθε μέρα όλο και πιο έντονα αυτή τη στροφή των καταναλωτών προς τη χρήση των συσκευών που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο υλικό το Pellet ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Starfire Caminetti Κωνσταντίνος  Ντάγκας  δίνει μερικές συμβουλές για την σωστή λειτουργία τους και ασφάλεια.

  Ο σωστός καθαρισμός ελαχιστοποιεί την κακή λειτουργία και τις βλάβες που οφείλονται σε αυτόν τον τομέα. Συμβουλές για αυτόν θα πρέπει να δίνονται από το κατάστημα αγοράς και ανάλογα με την συσκευή είναι: Ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος κ ετήσιος (service).

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι αλλαγές των παραμέτρων λειτουργίας, διότι τυχόν κακή λειτουργία της συσκευής οφείλετε καθαρά στην καύσιμη υλη και όχι στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Τελευταίο αναφέρω αν και έπρεπε να το βάλω πρώτο, ότι η συσκευή που θα επιλέξει ο καταναλωτής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει θέση καθώς επίσης να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά απόδοσης, ασφάλειας και εγγύησης αυτής, στοιχεία απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και διάρκεια ζωής.

Η καύσιμη υλη (Pellet) στοιχείο βασικό για την καλή λειτουργία και απόδοση των συσκευών, θα πρέπει να φέρει στην συσκευασία και ευδιάκριτα την ποιότητα του ξύλου, την θερμογόνο δύναμη, την υγρασία του υλικού κατά την συσκευασία και το βάρος. Χρήσιμο θα ήταν επειδή είναι υλικό που οι περισσότεροι έρχονται σε επαφή με αυτό για πρώτη φορά να συμβουλεύονται το κατάστημα αγοράς της συσκευής για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και ποιο είδος είναι καλύτερο για την συσκευή που επέλεξαν.

Ο ετήσιος καθαρισμός (service) θα πρέπει να γίνετε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και το κόστος κυμαίνετε από 50 έως 100 euro ανάλογα με τον τύπο, αερόθερμη ή υδραυλική σόμπα ή λέβητα pellet κεντρικής θέρμανσης.

Έχοντας μια εμπειρία 17 χρονών σε αυτό το καύσιμο (pellet) συνιστώ σε όλους τους χρήστες τέτοιων συσκευών στο τέλος κάθε σεζόν να μην αφήνουν καθόλου υλικό (pellet) μέσα στην δεξαμενή, διότι κατά την πολύμηνη παραμονή μέσα σε αυτήν συχνά στερεοποιείτε στον κοχλία μεταφοράς και αυτή είναι η πιο συχνή βλάβη.

 Η καπνοδόχος θα πρέπει να οδηγηθεί σε μέρος όπου η έξοδος του καπνού δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην πρόσοψη της οικοδομής αλλά και στους γείτονες. Κανονικά θα πρέπει να οδηγείτε στην στέγη και να προστατεύετε από τον αέρα και την βροχή.

Θα πρέπει να πω πως μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε με το πετρέλαιο, μεγάλος αριθμός καταναλωτών στράφηκε προς αυτό το καύσιμο, όπως επίσης θετικό είναι ότι το αποδέχτηκε το σύνολο του κλάδου της θέρμανσης σαν συσκευή και υλικό.

Κλείνοντας θα έλεγα ότι η όλη κουβέντα που έγινε τον προηγούμενο χρόνο στην αγορά για τον συγκεκριμένο τομέα, δεν ανταποκρίνεται με τις πωλήσεις και οφείλετε σε διαφόρους παράγοντες ανάλογα με τον τρόπο που το προσεγγίζει κάποιος.

1)      Γενικώς στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα.

2)      Στην κατανάλωση πετρελαίου κατά τα προηγούμενα χρόνια και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης

3)      Στην δυσπιστία αφήνοντας τους περισσότερους να συλλέξουν πληροφορίες από τους περσινούς χρήστες και ανάλογα να πράξουν.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!