ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΣΠΕΦ

Προσφυγή κατά του μέτρου της διακοψιμότητας, δηλαδή των εκπτώσεων στα βιομηχανικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με αντάλλαγμα τον περιορισμό της κατανάλωσης σε περιόδους αιχμής, προαναγγέλει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), που είναι οι βασικοί χρηματοδότες του μέτρου με εισφορά επί του τζίρου τους.

Σε επιστολή προς τον Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) το ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ, ο ΣΠΕΦ αμφισβητεί την ουσία του μέτρου, επισημαίνοντας ότι σε καμία χρονική στιγμή τα τρία προηγούμενα χρόνια (2013, 2014 και 2015) «δεν παρέστη ανάγκη περικοπής φορτίου κατανάλωσης αφού υπήρχαν πάντοτε διαθέσιμα τουλάχιστον 1.500 MW περίσσειας θερμικής ισχύος ανά ώρα».

Ακόμη και κατά τον Ιούλιο του 2015 οπότε οι εισαγωγές ενέργειας μειώθηκαν λόγω capital controls και η ζήτηση ήταν αυξημένη λόγω καύσωνα δεν υπήρχε, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, ανάγκη περικοπών στην κατανάλωση.

Ο ΣΠΕΦ κάνει λόγο για επιδότηση εικονικών υπηρεσιών που δεν χρειάζονται και ζητεί οι όποιες δημοπρασίες γίνουν για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Η πλήρης ανακοίνωση του Συνδέσμου έχει ως εξης:

«Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης για την Διακοψιμότητα και του κομβικού ρόλου που εξουσιοδοτείται και αποκτά ο ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την διοργάνωση, τις ποσοστώσεις, το κατώφλι και τις διάρκειες των δημοπρασιών αυτών, ο ΣΠΕΦ διεξήγαγε ωριαία τεχνική ανάλυση επάρκειας φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για τα έτη 2013, 2014, 2015 την οποία και απέστειλε μαζί με σημαίνοντα συμπεράσματα στον Διαχειριστή.

Επειδή σύμφωνα με την Απόφαση οι πόροι που δεν θα αναλωθούν επιστρέφονται κάθε έτος αλλά και στην λήξη του μέτρου τον Οκτώβριο του 2017 στους επιβαρυνόμενους παραγωγούς που το χρηματοδοτούν, η ορθολογική στη βάση απολύτως τεχνικών κριτηρίων εφαρμογή του μέτρου από τον ΑΔΜΗΕ καθίσταται κεφαλαιώδης για την αποφυγή της περίσσειας οικονομικής τους βλάβης.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή, η τεχνική ανάλυση και τα συμπεράσματα της μελέτης από την οποία προκύπτει πως ουδόλως τα προηγούμενα τρία χρόνια εμφανίστηκαν συνθήκες ανάγκης περικοπής φορτίων, αφού κάθε στιγμή υπήρχαν τουλάχιστον 1.500 MW περίσσιας διαθέσιμης θερμικής δυναμικότητας η οποία μάλιστα αποζημιώνεται με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) ώστε να υπάρχει σε κατάσταση standby. Επειδή δεν προβλέπεται μεταβολή της ζήτησης για το 2016, καθίσταται προφανές πως εξίσου θα υπάρχει περίσσια ηλεκτροπαραγωγική ισχύς στο διασυνδεδεμένο σύστημα, οπότε οι δημοπρασίες Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) από τον ΑΔΜΗΕ για το έτος αυτό επουδενί πρέπει να προσεγγίσουν τα όρια που καθορίζονται στην ΥΑ, η οποία και του μεταβιβάζει την πληρεξουσιότητα για την απολύτως αναγκαία και στην βάση αποκλειστικά τεχνικών δεδομένων εφαρμογή του μέτρου εντός των τιθέμενων ορίων και όχι υποχρεωτικά ακριβώς σε αυτά.

Στην επιστολή ζητείται συνάντηση με τον ΑΔΜΗΕ πριν την διενέργεια των δημοπρασιών στην βάση συζήτησης των τεχνικών δεδομένων που θα τις καθορίσουν. Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπώντας Πανελλαδικά την επαγγελματική ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκλά αξιώνει την συνάντηση αυτή στο όνομα του έννομου συμφέροντος που αποκτούν οι παραγωγοί που θα χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό του μέτρου κατά 67% σύμφωνα με τους συντελεστές επιβάρυνσης επί του τζίρου που καθόρισε η ΥΑ, αλλά και των επιστροφών που προβλέπονται εφ' όσον ο ΑΔΜΗΕ εφαρμόσει το μέτρο με ορθολογικό και όχι τυφλό τρόπο.  Ο ΣΠΕΦ τέλος επιφυλάσσεται να προσβάλει το μέτρο νομικά και στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η κατάρτιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή ΣΠΕΦ προς τον ΑΔΜΗΕ, το ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ:

«Θέμα: Οργάνωση, ποσοστώσεις και διεξαγωγή από τον Διαχειριστή του Συστήματος Δημοπρασιών Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) δυνάμει της ΑΠΕΗΛ Γ1/Φ1/οικ. 184898, ΦΕΚ Β’ 2861 από 28/12/15.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε και κε Διευθύνοντα Σύμβουλε

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΦΕΚ Β’ 2861 από 28/12/15 της ΑΠΕΗΛ Γ1/Φ1/οικ. 184898 αναφορικά με την ενεργοποίηση του μέτρου της παροχής Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ορίστηκε στο άρθρο 2, παρ. 2 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης πως ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να δημοπρατεί διακοπτόμενο φορτίο για μεν την πρώτη φορά κατά την κρίση του έως 500 MW ανά τύπο ΥΔΦ και για ένα μόνο μήνα και εν συνεχεία πάλι κατά την κρίση του έως 1.000 MW ανά τύπο ΥΔΦ (οι υπηρεσίες είναι δύο) και για διάρκεια που θα καθορίζεται επίσης από τον Διαχειριστή.

Επίσης στο άρθρο 3, παρ. 3ii, της ΥΑ ορίστηκε ως ελάχιστο όριο προσφερόμενου φορτίου για συμμετοχή στις δημοπρασίες ανά τύπο ΥΔΦ τα 5 MW (σε αυτό αφορά και η προηγηθείσα έγκριση από την ΕΕ), ωστόσο παρασχέθηκε κατά παρέκκλιση η δυνατότητα στον Διαχειριστή εφ’ όσον το κρίνει απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα των δημοπρασιών, το κατώφλι αυτό να μειωθεί στα 3 MW προκρίνοντας έτσι μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων διακοπτόμενων καταναλωτών.

Επίσης στο άρθρο 10, παρ. 4 της ΥΑ ορίστηκε πως κάθε έτος αλλά και στην λήξη του μέτρου τον Οκτώβριο του 2017, ο Ειδικός Λογαριασμός του μέτρου θα ισοσκελίζεται ούτως ώστε πόροι που δεν αναλώθηκαν, να επιστρέφονται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που χρηματοδοτούν το μέτρο μέσω του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) επί του κύκλου εργασιών τους.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 της ΥΑ η ανάλωση των οικονομικών πόρων που θα συγκεντρώνονται από τις εισφορές (μέσω του ΜΤΑΕ) των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σε Ειδικό Λογαριασμό που θα τηρεί ο ΑΔΜΗΕ δεν άπτεται της εν τέλει ύπαρξης πραγματικών εντολών περιορισμού φορτίου, αλλά μόνο της συμμετοχής στις δημοπρασίες και της συμβολαιοποίησης των εν δυνάμει διακοπτόμενων καταναλωτών με τον Διαχειριστή, καθίσταται προφανές πως ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην οργάνωση, στις ποσοστώσεις και το κατώφλι ΥΔΦ που θα τίθενται κάθε φορά προς δημοπρασία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Συστήματος αλλά και στην διάρκεια τους, είναι κεφαλαιώδης για την ορθολογική, συνετή και χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων που εισφέρονται μέσω του ΜΤΑΕ από τους ηλεκτροπαραγωγούς που χρηματοδοτούν το μέτρο.

Προς τον σκοπό ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) εκπροσωπώντας Πανελλαδικά την επαγγελματική ηλεκτροπαραγωγή από ΦΒ, που αναμένεται με βάση τους συντελεστές ΣΔu της ΥΑ να εισφέρει το 67% των πόρων χρηματοδότησης του μέτρου της Διακοψιμότητας, έχοντας έννομο συμφέρον προέβη καταρχήν σε τεχνική ανάλυση - απεικόνιση των αναγκών του Συστήματος σε όρους καθαρού φορτίου σε MW όπως χρειάστηκε οι θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανά ώρα να καλύψουν τα έτη 2013, 2014 και 2015 (μέχρι και Νοέμβριο) σε αντιπαραβολή προς την αποζημιωνόμενη με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) πραγματική καθαρή διαθέσιμη θερμική σε MW ισχύ τους (UCAP).

Αναλυτικότερα, από τα πρωτογενή στοιχεία εκκαθάρισης ανά ώρα της αγοράς όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (Φόρτιση Μονάδων Παραγωγής και Φορτία Συστήματος,) επιμέρους ανά ώρα υπολογίστηκε:

ΚΦ – ΑΠΕ – ΥΗ – ΔΣΝ = Καθαρό φορτίο σε MW ανά ώρα του Διασυνδεδεμένου Συστήματος μείον της Άντλησης, μείον του φορτίου που καλύφθηκε από τις ΑΠΕ και τους Μικρούς Αυτοπαραγωγούς, μείον του φορτίου που κάλυψαν τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά και μείον του φορτίου που καλύφθηκε από τις Καθαρές Εισαγωγές (Εισαγωγές μείον Εξαγωγές Διασυνδέσεων).   Δηλαδή πρόκειται για το φορτίο που εν τέλει χρειάστηκε να καλύψουν οι θερμικές μονάδες (λιγνίτης και φυσικό αέριο).  Το μέγεθος αυτό υπολογίστηκε ανά ώρα και για τα τρία εξεταζόμενα έτη, απεικονίζεται στα διαγράμματα 1, 2 και 3 με την μπλε γραμμή και αφορά στις 8.760 ώρες κάθε έτους αναλυτικά.  Ειδικά για το 2015 αφορά μέχρι και τον Νοέμβριο, αφού τα πρωτογενή στοιχεία ανά ώρα εκκαθάρισης του Δεκεμβρίου 2015 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί από τον Διαχειριστή.

Επιπλέον από τους πίνακες διαθέσιμης ισχύος του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, στα διαγράμματα 1, 2 και 3 αντιπαραβάλλεται (κόκκινη γραμμή) η αποζημιωνόμενη με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) πραγματική καθαρή διαθέσιμη θερμική σε MW ισχύς τους (η UCAP και όχι η μεγαλύτερη προ σφαλμάτων ονομαστική NCAP).  Κατά παρέκκλιση για το 2015 έχει συμπεριληφθεί και η μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου Μεγαλόπολη-5 της ΔΕΗ ονομαστικής ισχύος 811 MW η οποία δεν εισπράττει ακόμη ΑΔΙ ως τελούσα υπό δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2015.  Η μονάδα αυτή έχει συνυπολογιστεί με UCAP 800 MW αφενός επειδή από τα ωριαία δεδομένα φορτίσεων έχει πολλάκις ήδη εγχύσει στο Σύστημα τέτοια ισχύ εντός του 2015 και αφετέρου επειδή σε κάθε περίπτωση ο σκοπός της παρούσας τεχνικής ανάλυσης είναι να προσεγγιστεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης που θα ισχύσει το 2016, που θα λειτουργεί κανονικά η μονάδα και με βάσει την οποία ισορροπία θα κληθεί ο Διαχειριστής, αν και όσο προκύπτει η ανάγκη, να δημοπρατήσει ΥΔΦ σε κατάλληλες και όχι υπερβολικές ή πολύ χειρότερα υπαγορευόμενες ποσοστώσεις και διάρκειες μέσω «πιέσεων» μη τεχνοκρατικού χαρακτήρα.

Καταληκτικά η διαφορά των δύο ανωτέρω καμπυλών στα διαγράμματα 1, 2 και 3 υποδηλώνει το διαθέσιμο περιθώριο ή άλλως την περίσσεια διαθέσιμη θερμική ισχύ που υπήρξε ανά ώρα στο Σύστημα για τα εξεταζόμενα τρία αυτά έτη.

Από την σύγκριση των ανωτέρω διαγραμμάτων 1, 2 και 3 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αλλά και η ύφεση στην κατανάλωση μείωσαν τα φορτία που χρειάστηκε να καλύψουν οι θερμικές μονάδες στο Σύστημα το 2014 έναντι του 2013.
- Και για τα δύο αυτά έτη το διαθέσιμο κάθε ώρα καθαρό περιθώριο θερμικής ισχύος ήταν τουλάχιστον 1.500 MW, δηλαδή περίπου ίσο με το 40% της χρησιμοποιούμενης ισχύος τους.   Σε μέσα μάλιστα επίπεδα το 2014 κινήθηκε ακόμη υψηλότερα περίπου στο 50%, δηλαδή οι θερμικές μονάδες συνολικά χρησιμοποιούνταν κατά το ήμισυ.
- Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2015 (διάγραμμα 3) μέχρι την ώρα 3.600 δηλαδή περίπου μέχρι τις αρχές Ιουνίου.  Εν συνεχεία υπήρξε αύξηση της φόρτισης των εγχώριων θερμικών μονάδων με κορύφωση την ώρα 5.000 (δηλαδή προς τα τέλη Ιουλίου 2015) λόγω του δραστικού περιορισμού των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (βλέπε διάγραμμα 4 ισοζυγίου διασυνδέσεων, όπου οι θετικές τιμές σημαίνουν καθαρές εισαγωγές) ένεκα του κλεισίματος των τραπεζών που προηγήθηκε, του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και του ζεστού μετεωρολογικά με καύσωνες Ιουλίου που αύξησε τις καταναλώσεις λόγω της εκτεταμένης χρήσης των κλιματιστικών.  Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε και πάλι πλήρως από την ώρα 5.500 και μετά, δηλαδή από τα μέσα Αυγούστου 2015 όπου ψηφίστηκε στην Βουλή η συμφωνία με τους Θεσμούς και διασφαλίστηκε η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Ισοζύγιο Διασυνδέσεων

Πουθενά λοιπόν στα τρία έτη αυτά 2013, 2014 και 2015 δεν παρέστη ανάγκη περικοπής φορτίου κατανάλωσης αφού υπήρχαν πάντοτε διαθέσιμα τουλάχιστον 1.500 MW περίσσειας θερμικής ισχύος ανά ώρα, ακόμη μάλιστα και υπό τις οξύτατες για την χώρα συνθήκες του Ιουλίου 2015 ο οποίος συνδυάστηκε και από αρκετούς καύσωνες που ως γνωστόν επιβαρύνουν περαιτέρω το Σύστημα.  Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως το Διασυνδεδεμένο Σύστημα πέραν των αποζημιωνόμενων με ΑΔΙ τακτικά διαθέσιμων θερμικών μονάδων που στην παρούσα τεχνική ανάλυση λαμβάνονται περιοριστικά υπόψη, διαθέτει και άλλες εφεδρείες πετρελαϊκών σταθμών ισχύος επιπλέον 698 MW που δεν λαμβάνουν για λόγους εξοικονόμησης ΑΔΙ, οι οποίοι ωστόσο συνεχίζουν στα δελτία ΗΕΠ του Λειτουργού της Αγοράς να προσμετρούνται στην εγκατεστημένη ισχύ του Συστήματος, αφού υπό ακραίες συνθήκες αν παραστεί ανάγκη δύνανται να χρησιμοποιηθούν.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή δεν προβλέπεται να μεταβληθεί το τοπίο της ζήτησης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2016 συγκριτικά με τα προηγούμενα τρία έτη, σας καλούμε:

- Να μην διευρύνετε το κατώφλι συμμετοχής στις δημοπρασίες ΥΔΦ από τα 5 MW στα 3 MW, αφού δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος μαζικότερων περικοπών φορτίου.  Η ανταγωνιστικότητα των δημοπρασιών όπως αναφέρεται στην ΥΑ μπορεί να διασφαλιστεί από την ελαχιστοποίηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων διακοπτόμενου φορτίου.  Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η αληθής πραγματικότητα περίσσειας ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος που υπάρχει στο Σύστημα.
- Να μην διενεργήσετε δημοπρασίες ΥΔΦ πέραν των αληθινών αναγκών του Συστήματος.  Εφ’ όσον αληθινές ανάγκες για ΥΔΦ δεν προβλέπεται να υπάρχουν για το 2016, οπωσδήποτε να απέχετε από μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις δημοπρασιών 1.000 MW ανά τύπο ΥΔΦ δηλαδή στα όρια της ΥΑ, αφού τοιουτοτρόπως μόνο άκρατη σπατάλη πόρων των παραγωγών θα προκληθεί.  Η ΥΑ εξουσιοδοτεί τον ΑΔΜΗΕ στηριζόμενος αποκλειστικά  σε τεχνικά κριτήρια να διαμορφώσει εκείνος αληθινές δημοπρασίες σε ποσοστώσεις και διάρκειες που επίσης εκείνος θα κρίνει τεχνικά απολύτως απαραίτητες για το Σύστημα και όχι επειδή συντεχνιακού χαρακτήρα πιέσεις από μερίδα μεγάλων καταναλωτών το ζητά.
- Να διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου υπόψη σας πως κάθε πόρος που δεν αναλώνεται σε περιττές δημοπρασίες εικονικών ΥΔΦ, επιστρέφεται στο τέλος του έτους στους επιβαρυνόμενους ηλεκτροπαραγωγούς σύμφωνα με την ΥΑ.  Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί την μόνη δικλείδα ασφαλείας για επαναφορά στην πραγματικότητα και άπτεται σε εσάς και στις ορθολογικές ποσοστώσεις δημοπρασιών που θα διεξάγετε για να λειτουργήσει, αφού ο εικονικός χαρακτήρας του μέτρου έχει αποσυνδέσει τις αμοιβές με τις πραγματικές εντολές περικοπών.
- Να διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου υπόψη σας πως η υπερεπάρκεια θερμικής ισχύος που υφίσταται ήδη στο Σύστημα αποζημιώνεται με ΑΔΙ διαχρονικά από τους καταναλωτές ώστε να υπάρχει και στο πλαίσιο αυτό συνιστά διασπάθιση πόρων η διπλή και μάλιστα τυφλή επιδότηση εικονικών Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου που δεν χρειάζονται, πολλώ δε μάλλον σε ποσοστώσεις και κόστος προκλητικά μακράν της πραγματικότητας (50 φορές ακριβότερο το MW για ΥΔΦ συγκριτικά προς τα ΑΔΙ).  Υπό το φως αυτό καλείστε από την ΥΑ να οργανώσετε τις δημοπρασίες αυτές μόνο στις ελάχιστες τεχνικά απαραίτητες κατά την απόλυτη κρίση σας ποσοστώσεις.

Ο ΣΠΕΦ είχε εξαρχής επισημάνει τα ελαττώματα αλλά και τον απόλυτα στρεβλό και εικονικό χαρακτήρα του περιττού αυτού μέτρου, επιφυλασσόμενος πλέον να το προσβάλει και νομικά.  Στο μεταξύ και σε ότι αφορά τον ΑΔΜΗΕ ωστόσο, καλό θα είναι να μην μεγεθύνετε την οικονομική βλάβη των παραγωγών από περιττές και ποσοτικά παντελώς αδικαιολόγητες δημοπρασίες ΥΔΦ, όπως άλλωστε και απολογιστικά από τα δημοσιοποιούμενα ωριαία στοιχεία εγχύσεων και εκκαθάρισης της αγοράς για το 2016 θα προκύψει, υποκύπτοντας σε πιέσεις ομάδας καταναλωτών που προσδοκά οικονομικά οφέλη από το μέτρο αυτό χωρίς μάλιστα ουδεμία πραγματική αντιπαροχή.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε όπως έχουμε συνάντηση μαζί σας, οπωσδήποτε πριν την οριστικοποίηση του προγράμματος και των ποσοστώσεων των δημοπρασιών ΥΔΦ που προτίθεστε κατόπιν τεχνοκρατικής αξιολόγησης να διεξάγετε.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση