Προσφυγή κατά του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

Την ακύρωση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και του εθνικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος, η «Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά», δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, κα..

Όπως τονίζουν στις προσφυγές τους, η περιφέρεια Πελοποννήσου ακόμη στερείται νομίμων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων και η απόρριψή τους γίνεται σε ανεξέλεγκτους χώρους και μη ασφαλείς για το περιβάλλον.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνουν είναι η μοναδική περιφέρεια που διαθέτει περιφερειακό σχεδιασμό για τα απόβλητα, σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μάλιστα, έχει υπογραφεί σύμβαση σύμπραξης 27 ετών μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτικής εταιρείας (σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα κατά το νόμο 3389/2005) για την υλοποίηση του επίμαχου σχεδιασμού ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου υποστηρίζει ότι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, κ.λπ. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις «ως προς την υπαγωγή του σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης», ενώ έχει και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ακόμη, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων είναι αντίθετο στις περιβαλλοντικές διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 24 του Συντάγματος, που θεμελιώνει σην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και προστατεύει το περιβάλλον και τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση