Προσφυγή της ΚΕΔΕ στο ΣτΕ κατά της επιχορήγησης του «Πάρκου Τρίτση»

Να ακυρωθεί ως παράνομη η σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία επιχορηγείται με το ποσό των 580.000 ευρώ, για το 2017, το «Πάρκο Τρίτση» ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επιρατείας (ΣτΕ).

Συγκεκριμένα, με απόφασή των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος για το τρέχον έτος (2017) χορηγείται επί 10 μήνες το ποσό των 58.000 ευρώ (συνολικά 580.000 ευρώ) στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Φορέας Διαχείριση Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης».

Το ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα δοθεί από τον λογαριασμό που τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η ΚΕΔΕ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων). Τα χρήματα ποσά από τον εν λόγω λογαριασμό κατανέμονται στους δήμους της Αττικής για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ' επιταγή του νόμου 4414/2016.

Η ΚΕΔΕ αναφέρει στην αίτησή της στο ΣτΕ ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στον νόμο 4414/2016 και στον Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999), καθώς δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή, πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση