Προώθηση της αγροδιατροφικής παραγωγής της Δυτικής Ελλάδας

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Διαγωνισμό για το λογότυπο της που θα αντανακλά τις αγροδιατροφικές συνήθειες και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της και της παραγωγικής της βάσης, προκήρυξε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική προκήρυξη, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί τη χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος, που θα τη βοηθήσει στην επίτευξη των βασικών στόχων της, οι οποίοι ενσωματώνονται στην ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της.

Το σήµα που θα επιλεγεί µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται κυρίως µε την αγροδιατροφή στην περιοχή, αλλά και με ειδικότερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το καινούργιο λογότυπο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει εκτός των άλλων και την γεωγραφική, πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα διατίθεται σε δύο εκδοχές (σε ξενόγλωσση και ελληνική), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, φορείς και επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και της εστίασης, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αγροδιατροφικών προϊόντων και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Επιμελητήρια, τα οποία δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία στον τομέα της αγροδιατροφής, έχουν συμπράξει στην συγκεκριμένη εταιρεία με στόχο:

-      Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Περιφέρειας με την διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην εμπορία (marketing)

-      Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και

-      Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης και υποστήριξης.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων».

Η εταιρεία αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη προσπάθεια δικτύωσης του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας με σκοπό την ανάπτυξη σε παραγωγικό, μεταποιητικό και οικονομικό επίπεδο, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και την προβολή των προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας στο εξωτερικό.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση