Όμιλος Μυτιληναίος: Πρωτιά στην έρευνα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων του Bloomberg

Με συνολική επίδοση 78,1/100, ο Όμιλος Μυτιληναίος βρέθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και στη 2η σε διεθνές επίπεδο στην έρευνα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) του οργανισμού Bloomberg, ο οποίος σημειωτέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή οικονομικών ειδήσεων και πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, στο δεύτερο καλύτερο επίπεδο, «LEVEL B», κατατάχθηκε ο Όμιλος Μυτιληναίος, στην ενότητα διαχείρισης υδάτινων πόρων της παγκόσμιας πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης CDP. Η εν΄ λόγω πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά εθελοντικά ο Όμιλος, καταγράφει την επίδραση της δραστηριότητας του στο νερό και αποδεικνύει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής και στόχων όσο και την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και χρήσης του νερού. Τέλος, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα αποτελέσματα της συμμετοχής του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) που αφορά στην ανάληψη δράσεων αυτό-βελτίωσης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών πρακτικών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το ποσοστό κάλυψης της εφαρμογής αυτών των δράσεων το 2016 ήταν σημαντικό αφού έφτασε στο 65,2%, τιμή αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2013 (χρονιά που ο Όμιλος αναβάθμισε τη συμμετοχή του στο προηγμένο επίπεδο - Advanced Level).

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) αποτελεί τη μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας - με ένα δίκτυο χιλιάδων εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων από περισσότερες από 150 χώρες - έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, «το 2017, σηματοδοτεί την επίσημη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Pact 4 Youth, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αυξανόμενη ανεργία των νέων και στη γενικότερη ευθυγράμμιση των στρατηγικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί, με τους νέους Αναπτυξιακούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση