Πρωτιά του ΔΕΔΔΗΕ στο HORIZON 2020 - Τα έξι πράσινα έργα

Τις περισσότερες συμμετοχές σε έργα του θεματικού τομέα ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έχει ο ΔΕΔΔΗΕ, συγκριτικά με όλους τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του EDSO, του πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών.

Όπως αναδεικνύεται και σε πρόσφατη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, για την περίοδο 2014-2016, ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν η πρώτη Εταιρεία Δημοσίου συμφέροντος με βάση τις συμμετοχές.

Τα έξι καινοτόμα έργα, στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι:

  • Το TILOS (τεχνολογική καινοτομία για τη βέλτιστη ενσωμάτωση συσσωρευτών αποθήκευσης ενέργειας σε επίπεδο τοπικής κλίμακας),
  • το SmartEMC2 (ενδυνάμωση παικτών αγοράς Ευφυών Δικτύων μέσα από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών),
  • το WiseGrid (ευρείας κλίμακας επίδειξη και πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων/ενοποιημένων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων για το Ευρωπαϊκό Έξυπνο Δίκτυο),
  • το Shar-Q (χωρητικότητα αποθήκευσης μέσω εικονικής γειτνίασης ενεργειακών οικοσυστημάτων),
  • το GRIDSOL (ευφυή κεντρικά σημεία ΑΠΕ για ευέλικτη παραγωγή: ευστάθεια εκμετάλλευσης ηλιακού δυναμικού στο δίκτυο) και
  • το ERIGRID (Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και την εξάπλωση των τεχνολογιών των Ευφυών Δικτύων).

«Η συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ σε αυτά τα προγράμματα αποτελεί μέρος του γενικότερου επιχειρησιακού του σχεδιασμού, καθώς αντλεί τεχνογνωσία «πρώτης γραμμής», προκειμένου να υλοποιήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του, με επίκεντρο τις σύγχρονες τεχνολογίες και την καινοτομία», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διαχειριστή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση