Πρωτοβουλία για τα μεγάλα σαρκοφάγα στην Ευρώπη

Στο Saanen της Ελβετίας συναντήθηκαν  ειδικοί από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στην Ευρώπη (Large Carnivore Initiative for Europe-LCIE), που υπάγεται στην IUCN (Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης) ως ειδική Ομάδα Εργασίας (working group). Σκοπός του LCIE που αποτελείται από επιστήμονες-ειδικούς στη βιολογία, οικολογία,  διαχείριση και διατήρηση των πέντε (5) ειδών μεγάλων σαρκοφάγων της Ευρώπης, είναι η ανταλλαγή επιστημονικής εμπειρίας, η επικαιροποίηση επιστημονικών δεδομένων και η συνδρομή προς την ΕΕ για τη διαμόρφωση ενιαίων ή συνεργατικών πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης και διατήρησης των πέντε αυτών ειδών σε Πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η τακτική αυτή συνάντηση του LCIE συνδυάστηκε με το τακτικό συνέδριο της Ειδικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Βέρνης και τη «Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Ενδιαιτημάτων στην Ευρώπη», στο οποίο εκπροσωπήθηκαν οι επίσημες αρχές της κάθε χώρας (δυστυχώς όχι η Ελλάδα) που έχει υπογράψει τη Σύμβαση.

Στις 2 συναντήσεις που διήρκεσαν τρεις ημέρες (23-25 Μαΐου),  παρευρέθηκε από την Ελλάδα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, κ. Γιώργος Μερτζάνης, (μέλος του LCIE από το 1998), παρουσιάζοντας τις δράσεις και τα αποτελέσματα των τριών έργων LIFE[1] στα οποία συμμετέχει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ για τη διατήρηση της αρκούδας στην Ελλάδα, στους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων και Καστοριάς αντίστοιχα.

Τα βασικά σημεία-ορόσημα της συνάντησης αυτής σε σχέση με μελλοντικές ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν, συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Το τσακάλι εντάσσεται πλέον επίσημα στο πρόγραμμα δράσεων για τα μεγάλα σαρκοφάγα της Ευρώπης
  2. Σε σχέση με τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων και ειδικά σε περιοχές επανεμφάνισής τους μετά από μακρόχρονη απουσία, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η σπουδαιότητα του παράγοντα της κοινωνικής διάστασης στη διαχείρισή τους.
  3. Ο Βαλκανικός λύγκας, το τρίτο και πλέον απειλούμενο υποείδος λύγκα στην Ευρώπη, έχει χαρακτηριστεί ως είδος κρισίμως κινδυνεύον. Ο ελάχιστος εκτιμώμενος πληθυσμός σε Αλβανία, ΠΓΔΜ και Μαυροβούνιο όπως προέκυψε από το διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης της κατάστασής του, είναι μόνο 22-40 άτομα.

Επιβεβαιώθηκε η απόρριψη από την ΕΕ του αιτήματος της υπό ένταξη Κροατίας, για αλλαγή του νομικού status της αρκούδας στη χώρα, με μετακίνησή της από το Παρ. ΙΙ της ΚΟ 92/43 (το είδος χαρακτηρίζεται προτεραιότητας, απόλυτα προστατευόμενο), στο Παράρτημα V (το είδος επιδέχεται διαχειριστικών πρακτικών με έλεγχο του πληθυσμού).

Επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης για την διατήρηση/ διαχείριση του πληθυσμού λύκου που ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς στο Αλπικό τόξο.

Πληθυσμιακά οριακή χαρακτηρίστηκε η κατάσταση των πληθυσμών του λύκου στη Σκανδιναβία και ειδικότερα στη Νορβηγία που ουσιαστικά «τροφοδοτείται» από την Σουηδία. Σχετικό αίτημα για πληθυσμιακό έλεγχο με αφαίρεση ατόμων από τον πληθυσμό  λύκου στη Σουηδία απορρίφθηκε από την ΕΕ. Επόμενος στρατηγικός στόχος είναι ο πληθυσμος να ανέλθει από 210 σε 500 άτομα με σκοπό να εξασφαλιστεί η γενετική του ποικιλότητα και ευρωστία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!