Πρωτοβουλία της ΠΚΜ για χρηματοδότηση προστασίας της άγριας ζωής

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέλεξε την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών (Eurobirdwatching) και το Πάρκο Κερκύρας, μπροστά από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου για να ξεκινήσει την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) με σκοπό την στήριξη των φορέων «Δράση για την Άγρια Ζωή» και «Εχεδώρου Φύσις», στο πλαίσιο του έργου BlueCrowdfunding.

Το Ευρωπαϊκό έργο BlueCrowdfunding (blue-crowdfunding.interreg-med.eu/) υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. Στο πλαίσιο του συγκερκιμένου έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει και υλοποιεί για πρώτη φορά μια πιλοτική εκστρατεία για την στήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων με τη χρήση του εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding).

Το καινοτόμο πολυσυμμετοχικό μοντέλο civic-crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος) είναι μία νέα μέθοδος για την άντληση πόρων από ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων για ένα θέμα, ζήτημα ή ιδέα με κοινωφελή πρόσημο. Έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση και διαδικασία επιλέχθηκαν προς στήριξη δύο φορείς με περιβαλλοντική ευαισθησία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού και ειδικότερα ο φορέας Εχεδώρου Φύσις (www.facebook.com/ehedoroufysis/) που συμβάλλει στην αναμόρφωση και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού και η Δράση για την Άγρια Ζωή (https://el-gr.facebook.com/drasiagriazoi/) που έχει ως στόχο την προστασία της πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 το πρωί στο Πάρκο Κερκύρας μπροστά από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία της πιλοτικής καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς σκοπού, ενώ στους παρευρισκόμενους δόθηκαν και σημαντικές πληροφορίες για τη δράση του Έργου και την έξυπνη χρήση του εργαλείου Crowdfunding.

Καθώς η έναρξη της πιλοτικής καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης συνέπεσε με την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στην Καινοτομία Νικόλαος Τζόλλας απελευθέρωσαν συμβολικά δύο πουλιά που είχαν βρεθεί τραυματισμένα στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού και θεραπεύθηκαν με τη φροντίδα του φορέα «Δράση για την Άγρια Ζωή».

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μία συμβολική πεζοπορική διαδρομή στην περιοχή με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και πολιτών, ως σημείο εκκίνησης για τη στήριξη σημαντικών δράσεων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού. Στο πλαίσιο της διαδρομής παρουσιάστηκαν από τους φορείς και οι επιμέρους δράσεις για τις οποίες λαμβάνει χώρα η εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων, από την αποκατάσταση δύο πλωτών γεφυρών έως την αποκατάσταση και στεγανοποίηση του παρατηρητηρίου «Ίκαρος», την τοποθέτηση υπερυψωμένης δεξαμενής, την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τον καθαρισμό λαδωμένων/πετρελαιομένων πουλιών, τη δημιουργία κλωβού και την τοποθέτηση καμερών σε κλωβούς επανένταξης και τεχνητές φωλιές θηλαστικών ή πτηνών ώστε οι μαθητές σχολείων να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τις συνήθειες διαφόρων ζώων.

Η πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης που επιλέχθηκε είναι της Goteo, με την οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζεται στο πλαίσιο του έργου Blue Crowdfunding και η οποία μπορεί να υποδέχεται εγχρήματες δωρεές σε διεθνές επίπεδο.

Για την καλύτερη επικοινωνία των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των πιλοτικών εκστρατειών του έργου Blue Crowdfunding η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα: https://pkm-crowdfunding.eu/. Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για τις δράσεις των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δέλτα του Γαλλικού ποταμού καθώς και συνδέσμους που οδηγούν στην πλατφόρμα Goteo, όπου μπορεί να γίνει ενίσχυση του έργου των εν λόγω φορέων. Στόχος είναι η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει ένα διαδραστικό σημείο επικοινωνίας για το crowdfunding στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ενημερωτικό υλικό για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα για την προώθηση της καμπάνιας αυτής.

Η Περιφέρεια καλεί τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας (και όχι μόνο) να συμμετάσχουν στην καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το έργο των μη κερδοσκοπικών φορέων Εχεδώρου Φύσις (https://goteo.cc/gallikos) και Δράση για την Άγρια Ζωή (https://goteo.cc/wildlife). Η καινοτομία και η προστιθέμενη αξία αυτής της εκστρατείας έγκειται κυρίως στη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να αντλήσει πόρους μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης, όχι για να υλοποιήσει έργα η ίδια, αλλά για να υποστηρίξει τεχνικά και επικοινωνιακά μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια για την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Απώτερος σκοπός της πιλοτικής αυτής δράσης είναι η δημιουργία ενός οδικού χάρτη για μία σαφώς προσδιορισμένη, ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής προτάσεων φορέων (αντίστοιχης με αυτήν που ακολουθήθηκε) και υποστήριξης τους (μέσω εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης) δείχνοντας με τον τρόπο αυτό στους μη κερδοσκοπικούς φορείς της περιφέρειας το δρόμο μίας σύγχρονης και ολοένα δυναμικότερης μορφής εναλλακτικής χρηματοδότησης των δράσεων τους, διαδικασία η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό και αναπόσπαστο συστατικό της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση