Πρόγραμμα για κτήρια με μηδενικές εκπομπές CO2

Με σκοπό τον σχεδιασμό κτηρίων με σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ξεκίνησε ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, στο οποίο συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EURΟPE και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου αυτού, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει τον Μάρτιο του 2020, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας και συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Η κύρια δράση του έργου κατά τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησης του είναι να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Δράσεως, το οποίο θα περιλαμβάνει περιφερειακές μελέτες, επιλογή των πιο αποτελεσματικών ενεργειακών τεχνολογιών μέσα από μια ανάλυση κόστους/οφέλους, καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων περιφερειακών πολιτικών, προσδιορισμός αναγκών της αγοράς, σε σχέση με τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τον σχεδιασμό ενός οδηγού καλών πρακτικών.

Στα επόμενα δύο έτη, που θα ακολουθήσουν και με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσεως, θα προταθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να το ενσωματώσουν στον περιφερειακό τους σχεδιασμό αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και εφόσον εφαρμοστεί θα διερευνηθούν και ορισμένες πηγές χρηματοδότησης για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τέτοιου τύπου κτήρια.

Οι δυνατότητες δημιουργίας κτηρίων με σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι υπαρκτές, όπως και οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, καθώς και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη δημιουργία τέτοιων κτηρίων.

Να σημειωθεί τέλος ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και των κτηρίων μηδενικών εκπομπών CO2.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση