Πρόγραμμα επιμόρφωσης 4.000 εκπαιδευτικών στην πρόληψη-αντιμετώπιση κινδύνων από την κλιματική αλλαγή

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή θα υλοποιηθεί από 4.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Νίκη Δανδόλου, προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με συμπράττοντες φορείς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο) για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σημειώνεται ότι «οι δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης έχουν ως σκοπό την προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων».

Πιο συγκεκριμένα, η πράξη με τίτλο: «Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή» έχει ως στόχο:

  • Τη θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, που συνδέονται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • Την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • Την προετοιμασία σχεδιασμό και οργάνωση των σχολικών κοινοτήτων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στις καταστροφές
  • Την εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από την εκπαίδευση και την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων, που θα περιλαμβάνουν, εργαστηριακά πειράματα, ερευνητικές εργασίες, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βέλτιστες πρακτικές, case studies, και ακαδημαϊκές ασκήσεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 3.440.000 ευρώ και η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr και θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση