Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους περιαστικούς οικοτόπους της Θεσσαλονίκης

Το έργο “Η Άγρια ζωή δίπλα μας” παρουσιάζει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ την Τρίτη 29 Ιουνίου, 18:00-20:00 μέσω της πλατφόρμας zoom και facebook live από το κανάλι της.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από την Καλλιστώ με την υποστήριξη του ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και ο βασικός στόχος είναι να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να μελετήσουν τους φυσικούς οικοτόπους που βρίσκονται γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις εντάσεις που μπορεί να δημιουργεί η συνύπαρξη του ανθρώπου με την άγρια ζωή, να προτείνουν λύσεις για την άμβλυνση των συγκρούσεων που ανακύπτουν και τελικά να εργαστούν συλλογικά για τη συνέχιση αυτής της μακραίωνης συνύπαρξης. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν στοιχεία της μελέτης, το βίντεο παρουσίασης των διαδρομών καθώς και το υλικό που δημιουργήθηκε.

Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι δημιουργήθηκε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς και συνοδούς και ένα φυλλάδιο για μαθητές και επισκέπτες. Παράλληλα για την ενίσχυση των δράσεων εντός τάξης δημιουργήθηκαν παρουσιάσεις για να υποστηρίξουν την προετοιμασία των μαθητών για την επίσκεψη στα μονοπάτια αλλά και ως έναυσμα για την ενασχόληση τους με θέματα που αφορούν στους περιαστικούς οικοτόπους.

Το έργο περιλαμβάνει προτάσεις για περιήγηση σε τρία μονοπάτια που βρίσκονται στο Σέιχ Σου και στον Χορτιάτη.

Για τη δημιουργία του υλικού πραγματοποιήθηκε έρευνα με αντικείμενο τους όρους συνύπαρξης των ανθρώπων με την άγρια ζωή στους περιαστικούς οικοτόπους της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα περιλάμβανε βιβλιογραφική αναζήτηση, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και έρευνα πεδίου ενώ θέτει τις βάσεις για περαιτέρω διερεύνηση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στην παρουσία συγκεκριμένων ειδών πανίδας που ενδέχεται στο μέλλον να αποτελέσουν εστία μιας πιο δυναμικής αλληλεπίδρασης με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αναδεικνύει κάποια χρόνια προβλήματα που χρήζουν επίλυσης / διαχείρισης. Ενώ τέλος, παρουσιάζονται η ιστορία και οικολογική σημασία των δύο αυτών φυσικών και ημί-φυσικών δασικών οικοσυστημάτων υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και αναβάθμισης, γεγονός που θα αποτελέσει και μια προοπτική περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου αστικού ιστού. Το υλικό που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και προτείνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές και επισκέπτες στο να μπορέσουν να περιηγηθούν στα μονοπάτια.

Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/483987956235529?ref=newsfeed

Σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση μέσω zoom: https://us02web.zoom.us/j/82348128347

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση