Πρόγραμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, παρουσία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, και με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, κοινωνικών φορέων, και της επιστημονικής κοινότητας, συζητήθηκαν τα απαραίτητα βήματα για την προσαρμογή των πολιτικών της χώρας  στην κλιματική αλλαγή.

Όπως ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, στόχος της Επιτροπής είναι το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας να περιλαμβάνει πολιτικές που να περιέχουν την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς και όλες τις πολιτικές.

"Η διάσταση της κλιματικής αλλαγής δεν αφορά μόνο  τις πολιτικές πολιτικής προστασίας του πληθυσμού, αλλά και όλες τις τομεακές πολιτικές όπως είναι η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική της υγείας και  της παιδείας, καθώς και ο τομέας των κατασκευών,  η  δασική προστασία και  η διαχείριση των πλημμυρών κ.λπ.", τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική αλλαγή  στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, ιδιαίτερα στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Συνεπώς, επιβάλλεται η άμεση ενσωμάτωση της παραμέτρου της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα χωρικά και αναπτυξιακά σχέδια, στις κοινωνικές υποδομές και τα περιφερειακά σχέδια που θα αποτελούν και τα τοπικά εργαλεία.  Διότι, "χωρίς την προσαρμογή των περιφερειακών πολιτικών στην κλιματική αλλαγή ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για την κοινωνία της χώρας μας", σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Για το λόγο λοιπόν αυτό η Επιτροπή αποφάσισε την  ανάπτυξη ειδικών πολιτικών στους τομείς της δασικής στρατηγικής και δασοπροστασίας, της διαχείρισης των πλημμυρικών παροχών και των υδατορεμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας από υποδομές του δημοσίου τομέα της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών, της διάβρωσης των ακτών, όπως και τη δημιουργία υγιούς μικροκλίματος στο δομημένο περιβάλλον. Ειδικότερα,  όσον αφορά τα λιμάνια, τις  οδούς και τα δημόσια κτίρια, μελετάται η εισαγωγή κινήτρων με χρηματοδοτήσεις και για τον ιδιωτικό τομέα, με βάση τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά του, το ΥΠΕΝ  παρουσίασε καλές πρακτικές και παραδείγματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως είναι από η εθνική στρατηγική για τα δάση, η ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και επεσήμανε τη σπουδαιότητα σχεδίων ασφάλειας νερού που θα πρέπει πλέον να διαθέτουν όλες οι πόλεις της χώρας μας, με εξασφάλιση εναλλακτικής παροχής καθαρού νερού για όλες τις περιοχές.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε την προέγκριση ενός μεγάλου προγράμματος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενός Life IP,  ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετές πιλοτικές δράσεις σε περιφέρειες και δήμους της χώρας μας.

Η συζήτηση συμπεριέλαβε και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με την εισαγωγή της παραμέτρου της κλιματικής αλλαγής στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως βασικό προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα στοχεύουν αφενός στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με χαμηλό ή μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και αφετέρου στην κατασκευή υποδομών που θα είναι ανθεκτικές στις μεγάλες αλλαγές των μετεωρολογικών συνθηκών, με πιθανή αλλαγή ακόμα και θεσμικών παραμέτρων για τον υπολογισμό τους.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε την πιθανότητα ανάπτυξης βάσεων δεδομένων με κλιματικές ζώνες και κλιματικά μοντέλα διαθέσιμα και για τον σχεδιασμό του ιδιωτικού τομέα, με ανοικτά δεδομένα, έτσι ώστε η κλιματική αλλαγή να αποτελέσει ένα βασικό τεχνικό εργαλείο στη λειτουργία της διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας. Βασικό συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων και εκπροσώπων της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, της παραγωγής, της κοινωνίας και της επιστήμης ήταν ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί πλέον συγκεκριμένα έργα και πράξεις, αλλά και την ενσωμάτωση νέων προτύπων και συνηθειών στη διοίκηση, την παραγωγή και την καθημερινή μας ζωή.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση