Πρόγραμμα 59 εκατ. ευρώ για την πρόληψη ζημιών σε δάση από πυρκαγιές

Οι προληπτικές αντιπυρικές δράσεις του ΥΠΕΝ για τα δασικά οικοσυστήματα συνέβαλαν στη μείωση των καμένων εκτάσεων το 2017 κατά 40%, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, σε απάντηση που έδωσε χθες σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γεώργιου-Δημητρίου Καρρά. Αναφέρθηκε δε ιδιαίτερα στα συγχαρητήρια που αξίζουν στις προσπάθειες των στελεχών της Πυροσβεστικής, στους οποίους στηρίχτηκε το έργο της πυρόσβεσης.

Ο κ. Φάμελλος στις απαντήσεις του εστίασε σε θέματα που αφορούν στις προληπτικές δράσεις του ΥΠΕΝ για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από τις δασικές πυρκαγιές αλλά και τη γενικότερη στρατηγική για τα δάση. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις πυρκαγιές των μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων, που έχουν φυσικά αίτια, αλλά και στις πυρκαγιές που γίνονται από ανθρωπογενή αίτια. Ιδιαίτερη δε αναφορά έγινε για τις «μεγα-πυρκαγιές», που έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση στα δασικά οικοσυστήματα και στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, που ασκούνται σε αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία επικαλέστηκε ο κ. Φάμελλος, από τις φετινές πυρκαγιές το 32,11% οφείλεται σε αμέλεια και το 50,49% σε πρόθεση, δηλαδή το 82,6% είναι από ανθρώπινο παράγοντα και δεν είναι από κάποιο φυσικό φαινόμενο το οποίο η πρόληψη θα μπορούσε να προλάβει, πέρα από τα μέτρα αστυνόμευσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα προληπτικά μέτρα που το ΥΠΕΝ έλαβε πριν και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με τα οποία:

·         Δόθηκαν έγκαιρα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την υπερωριακή και βραδινή εργασία των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών και στους υπαλλήλους Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, για σκοπούς δασοπροστασίας.

·         Από τον Ιανουάριο του 2017 εξασφαλίστηκαν 1,4 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομίας, δηλαδή για την παρουσία δασικών υπαλλήλων όλη τη χρονιά μέσα στο δάσος για προστατευτικούς λόγους

·         Το Μάιο 2017 εξασφαλίστηκαν 1,62 εκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα Αντιπυρικής Προστασίας, που αφορά τη διάνοιξη, συντήρηση και βατότητα των δασικών δρόμων.

·         Για τους ίδιους παραπάνω λόγους εξασφαλίστηκαν πιστώσεις της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

·         Εξασφαλίστηκαν 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών, για τη φετινή περίοδο, ώστε να βρίσκονται στα δάση και να προβαίνουν σε καθαρισμούς.

·         Δόθηκαν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους για τον καθαρισμό δασών.

·         Τρέχουν επίσης παλιά έργα αντιπυρικής προστασίας και διάνοιξης δρόμων από το παλιό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αξίας 10,5 και 4,82 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα.

·         Μέσα στο 2017 θα προκηρυχθεί πρόγραμμα 59 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας πυρκαγιών μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την πρόληψη της επόμενης χρονιάς.

Παράλληλα ο Υπουργός ενημέρωσε ότι «το ΥΠΕΝ χρηματοδοτεί το πρόγραμμα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ) το οποίο δίνει πληροφορία για την διαθέσιμη καύσιμη ύλη για να παρθούν προληπτικά μέτρα, αλλά και άμεσα την καμένη έκταση μετά την πυρκαγιά».

Όλα αυτά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό, συνετέλεσαν «στη μείωση των καμένων εκτάσεων κατά 40,7% μέσα στο 2017 και ταυτόχρονα στη μείωση των φαινομένων των μέγα-πυρκαγιών, αφού μόνο σε πέντε περιστατικά η καμένη έκταση ήταν μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων στρεμμάτων και δεκαοκτώ ήταν οι πυρκαγιές με έκταση άνω των χιλίων στρεμμάτων».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα της αποκατάστασης των εκτάσεων μετά από πυρκαγιές τονίζοντας ότι «η έκδοση της εγκυκλίου "Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας" είναι η πρώτη εγκύκλιος που θέτει μικρότερο χρόνο από τη νομοθεσία για την εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών και αναδάσωσης».

«Αποτέλεσμα αυτού ήταν στον Κάλαμο να έχουν ολοκληρωθεί σε έναν μήνα, από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, μελέτες 4 εκατομμυρίων ευρώ, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας να έχει εγκριθεί διάθεση πόρων 4 εκατομμυρίων και να υλοποιείται ήδη το έργο προστασίας των οικισμών στην Ανατολική Αττική, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Έγινε όμως, από αυτή την κυβέρνηση, με βάση αυτή την εγκύκλιο, η οποία ζητά ανά δεκαπέντε μέρες απολογισμό. Και με αυτή την πρωτοβουλία θα έχουμε τις επόμενες μέρες κήρυξη αναδασωτέων στη Ζάκυνθο, όπου αμφισβητήθηκε το ιδιοκτησιακό και συζητήθηκε έντονα σε συνάρτηση με το θέμα της πυρκαγιάς. Αυτά δείχνουν την αποτελεσματικότητα αυτής της εγκυκλίου αλλά και του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας αυτής της κυβέρνησης», εξήγησε.

Επίσης, για τις δράσεις αποκατάστασης καμένων εκτάσεων, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι «έχουν εξασφαλιστεί, από το ΠΑΑ, 101,7 εκατομμύρια € τα οποία θα αρχίσουν να προκηρύσσονται μέσα στο 2017. Είναι προφανές ότι υπάρχει πληθώρα εργαλείων και θα ενσωματώσουμε και άλλα στην προληπτική πολιτική, όπως και θα αξιολογήσουμε τη λειτουργία του συστήματος πολιτικής προστασίας για να είμαστε έτοιμοι για το 2018».

Τέλος ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο γενικότερο πλαίσιο δασικής πολιτικής και νομοθεσίας, που συμβάλει στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

«Δράσεις όπως:

·         η ανάρτηση και κύρωση δασικών χαρτών,

·         η αντιμετώπιση του θέματος των δασωμένων αγρών,

·         η έκδοση ΚΥΑ για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και η εφαρμογή ορθολογικής βόσκησης στη χώρα μας, και

·         η έκδοση προδιαγραφών διαχειριστικών μελετών που θα ενεργοποιήσει τον πρωτογενή δασικό τομέα της οικονομίας

» Προφυλάσσουν το δάσος από διάφορες ανθρωπογενείς και φυσικές απειλές και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη μείωση των καμένων εκτάσεων. Διότι η διαχείριση των δασών σημαίνει χρήση και η χρήση σημαίνει πρόληψη πυρκαγιών», σημείωσε κλείνοντας την απάντηση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση