Πρόσκληση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ για δύο θέσεις εργασίας στο έργο LIFE EL BIOS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο Συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «hELlenic BlOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation» (Κωδ. LIFE20 GIE/GR/001317 – EL BIOS).

Διαβάστε - LIFE EL-BIOS: Το πρώτο εθνικό σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

Η σύμβαση Έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, και εντός πάντοτε του χρόνου διαρκείας του εν λόγω Έργου, αφορά τις παρακάτω θέσεις:

Θέση (Θ1): Υπεύθυνος/η Συντονισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, δίπλωμα Μηχανικού από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος.
  • Τουλάχιστον 4 έτη, σε συναφές με το αντικείμενο του έργου, επαγγελματική εμπειρία.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

  • Εμπειρία σε διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων.

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 45.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου) με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 28-02-2024.

Θέση (Θ2): Ειδικός Επιστήμονας διαχείρισης δεδομένων βιοποικιλότητας

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Τουλάχιστον 3ετή, σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης, επαγγελματική εμπειρία.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

  • Εμπειρία σε διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων φύσης και βιοποικιλότητας

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στις 31.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου) με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 28-02-2024.

Έως 21 Ιανουαρίου η υποβολή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση