Πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας

του Θοδωρή Καραουλάνη

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκοδόνας Αττικής προχωρά στη δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η αρμόδια γενική Διεύθυνση Δασών, με υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Γιάννη Τσιρώνη, παραχωρεί έκταση 1,7 στρεμμάτων μέσα στο Άλσος. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που μόλις δημοσιεύτηκε, σκοπός της παραχώρησης είναι η ίδρυση και η λειτουργία Πρότυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για τους δημόσιους χώρους, ο χώρος παραχωρείται κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα στον Δήμο.

Στο χώρο υφίσταται επίσης κτίριο που στεγάζει και υποστηρίζει τον αυτόματο Μετεωρολογικό Σταθμό (ΜΣ) Νέας Φιλαδέλφειας Ν. Αττικής, ο οποίος ανήκε στην ΕΜΥ, όπως και το κτίριο, το οποίο όμως η ΕΜΥ, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής απέδωσε στη Γενική Διεύθυνηση Δασών πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda, το θέμα της παραχώρησης της συγκεκριμένες έκτασης έχει τεθεί από το Δήμο και φορείς έντονα προς το ΥΠΕΝ και συνδέθηκε πολλές φορές σε συζητήσεις με το θέμα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ (ως «αντισταθμιστικό»). Επίσης σημαντικό ρόλο στην απόφαση της παραχώρησης είναι το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο ενάμιση αυτό στρέμμα, το οποίο λόγω του Μετεωρολογικού Σταθμού Νέας Φιλαδέλφειας και του κτιρίου που τον στεγάζει και υποστηρίζει ήταν μέχρι τώρα περιφραγμένος και κλειστός για τους πολίτες. Εκεί μετράται η θερμοκρασία που ακούμε στα δελτία ειδήσεων κάθε μέρα ότι έχει τόσος «βαθμούς κελσίου στη Νέα Φιλαδέλφεια». Τώρα, με την απόφαση παραχώρησης στο Δήμο και τη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αυτό το τμήμα του Άλσους θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες.

Στην απόφαση μάλιστα σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «η υφισταμένη περίφραξη του δια της παρούσας απόφασης παραχωρούμενου ακινήτου, θα απομακρυνθεί κατά προτεραιότητα όλων λοιπών των απαιτουμένων έργων/εργασιών, για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, προκειμένου να αποδοθεί ο χώρος του άλσους ως ενιαίος στους ωφελούμενους δημότες/επισκέπτες του άλσους» και προσθέτει ότι η εν λόγω εργασία θα υλοποιηθεί με αποκλειστικά πάντοτε έξοδα του Δήμου και με δική του επιμέλεια, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμος κατέθεσε επίσημο αίτημα παραχώρησης μόλις τον Μάϊο στο ΥΠΕΝ, αλλά οι κουβέντες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας που εποπτεύει την ΕΜΥ είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα να φτιάχνει τα απαραίτητα για τη μεταβίβαση σχέδια.

Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης του ακινήτου από το ΥΠΕΝ στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. Κανονικά μάλιστα, με βάση τη νομοθεσία, θα έπρεπε το ΥΠΕΝ να επιβάλλει και ένα αντάλλαγμα στο Δήμο για αυτήν την παραχώρηση χρήσης. Όμως, όπως αναφέρει η απόφαση επειδή «το παραχωρηθέν ακίνητο χρήζει ανακαίνισης και οι πόροι θα εξασφαλιστούν από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, η παραχώρηση πραγματοποιείται δωρεάν για τα πρώτα πέντε (5) έτη». Όμως για τα επόμενα δέκα (10) έτη, και εφ’ όσον ο Δήμος προβεί σε οποιαδήποτε ιδιωτικοοικονομική εκμετάλλευση, δηλαδή σε χρήση που θα αποδίδει κάποιους πόρους, θα καθοριστεί από το ΥΠΕΝ εύλογο αντάλλαγμα, το οποίο θα προσδιοριστεί στο τελευταίο έτος της ανωτέρω δωρεάν παραχώρησης και ύστερα από εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του δημοσίου ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο θέτει ως ρητό όρο της παραχώρησης να δημιουργηθεί από το Δήμο το Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2017, δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα, διαφορετικά ο χώρος θα επιστρέψει στην ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών. Επίσης για κάθε εργασία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως τη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.