Πρώτες εγκρίσεις αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», εγκρίθηκαν οι πρώτες 2.215 αιτήσεις πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Τις επόμενες ημέρες οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα ειδοποιήσουν τους πολίτες για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την εκταμίευση των προκαταβολών. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων είναι 4 μήνες και απαιτείται η διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, προκειμένου να εκταμιευτεί το σύνολο του προϋπολογισμού.

 

Η λίστα με τα ονόματα των πρώτων Ωφελουμένων θα βρίσκεται από αύριο στο δικτυακό τόπο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) www.tempme.gr.

 

Η έγκριση αιτήσεων είναι μια συνεχής διαδικασία στη βάση ολοκλήρωσης, κάθε φορά, των απαραίτητων ενεργειών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες υπερβαίνει τις 38.000, από τις οποίες οι 18.600 έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ 8.000 αιτήσεις από αυτές αφορούν σε ολοκληρωμένους φακέλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης.

 

Η υποβολή  νέων αιτήσεων συνεχίζεται, με τους κάτωθι όρους:

-         κατοικίες μέχρι το 1990 με τιμή ζώνης έως 2100 €/τ.μ.

-         δυνατότητα ένταξης και μεμονωμένων διαμερισμάτων πολυκατοικίας

-         ενεργειακή αναβάθμιση κατά μία κατηγορία ή εναλλακτικά 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς

-         δύο εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων ως εξής:

  • Κατηγορία Α

Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 € ή 60.000 € αντίστοιχα.

Άτοκο δάνειο και επιχορήγηση ύψους 35%.

  • Κατηγορία Β

Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 € ή 80.000 € αντίστοιχα.

Άτοκο δάνειο και επιχορήγηση ύψους 15%.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!