Καταγγελία ΠΣΑΑΦ: ΔΟΥ βαφτίζουν αγροτεμάχια με φ/β ως «υποκαταστήματα»

Καταγγελίες μελών του σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος μεταφέρει προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΑΦ).

Σύμφωνα με τον ΠΣΑΑΦ, μέλη του καταγγέλλουν ότι ορισμένες ΔΟΥ χαρακτηρίζουν αυθαίρετα ως «υποκαταστήματα» αγροτεμάχια με φ/β έως 100KWp, με αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετου τέλους επιτηδεύματος.

Ολόκληρη η επιστολή του ΠΣΑΑΦ προς την ΓΓΔΕ έχει ως εξής:

«Αναφέρθηκε από μέλη μας ότι, ορισμένες Δ.Ο.Υ. χαρακτηρίζουν ως υποκαταστήματα αγροτεμάχια που είναι εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ (Φ/Β πάρκα) έως 100 Kw pαγροτικών εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται επαγγελματίες αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Περιστατικά αναφέρθηκαν ( μεταξύ άλλων ) από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας & Φθιώτιδας.

Ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως υποκαταστημάτων από τις εν λόγω Δ.Ο.Υ.γίνεται αυθαίρετα και έχειως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετου τέλους του άρθρου 31 τουν.3986/2011 και την άνιση μεταχείριση μεταξύ αγροτών.

Η αυθαιρεσία κατά την γνώμη μας οφείλεται σε άγνοια ή κακή ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως των εδαφίων (δ) &(στ) της παρ.1 των άρθρων 2 & 9τουν.3874/2010, που ορίζουν ρητά ότι η διαχείρισηΑΠΕ έως 100kwp σε αγροτική εκμετάλλευση συνιστά αγροτική δραστηριότητακαι της ΠΟΛ1024/17-1-2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες από την πρώην Δνση Βιβλίων & Στοιχείων που διευκρινίζει στην έννοια υποκαταστήματος ότι: “Για τα φυσικά πρόσωπα αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν συνιστούν ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση οι χώροι που ασκούνται αυτές ( χωράφια, ανεξάρτητα εάν υπάρχει σε αυτά ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση.....εφόσον στις εγκαταστάσεις αυτές δεν διενεργούνται συστηματικά συναλλαγές”.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. για την διασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ αγροτών που διαχειρίζονται σταθμούς ΑΠΕ έως 100 kwp».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση