Πώς η βιοοικονομία θα προστατεύσει τους φυσικούς πόρους

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Πώς συνδέονται η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία;

Στην ερώτηση αυτή την απάντηση δίνει μία νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency) η οποία μάλιστα φωτίζει τη σύνδεση μεταξύ τους, προκειμένου να ωφεληθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η βιοοικονομία περιλαμβάνει όλους τους βιομηχανικούς και οικονομικούς τομείς, οι οποίοι επεξεργάζονται φυσικές πηγές, όπως φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς. Οι τομείς της βιοοικονομίας είναι η αγροτική οικονομία, η βιομηχανία τροφίμων, η αλιεία αλλά και η χημική βιομηχανία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η βιομηχανία καλλυντικών, όπως και η παραγωγή ενδυμάτων.

 

Στις κυριότερες δράσεις της βιοοικονομίας συγκαταλέγονται οι καινοτόμες μορφές αξιοποίησης της καλλιεργήσιμης γης, οι τεχνολογίες συγκομιδής, η ανάπτυξη βέλτιστων μορφών εκτροφής ζωών και φυτών με νέες ιδιότητες, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην καταπολέμηση της φτώχειας, νέες μορφές χρήσης της γενετικής στην παραγωγική δραστηριότατα, τα βιολογικά πλαστικά, όπως και καινούργιες τεχνολογίες στα βιοδιυλιστήρια.

Η μελέτη της ΕΕΑ αποδεικνύει πως η αυξανόμενη ζήτηση για τροφή, βιουλικά και βιοενέργεια επιδεινώνει την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Όμως εάν επεκταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τότε θα περιοριστεί η χρήση των φυσικών πόρων και θα δοθεί νέο νόημα στην κυκλική οικονομία.

 Πως θα επιτευχθεί αυτό;

 Η EEA σημειώνει ότι οι πολλά υποσχόμενες καινοτομίες και στρατηγικές για την κυκλική βιομάζα περιλαμβάνουν την χρήση τρισδιάστατων εκτυπώσεων βιοπλαστικών και την βελτιωμένη αξιοποίηση των τροφίμων που προορίζονται για τα σκουπίδια, ενώ οι καταναλωτές μπορούν και οι ίδιοι να συνεισφέρουν προς την επίτευξη μίας πιο βιώσιμης βιοοικονομίας με την καλύτερη ανακύκλωση από μέρους τους, την λιγότερη απόρριψη τροφής στα απορρίμματα, ακόμη και με το να τρώνε λιγότερα τρόφιμα με πρωτεΐνη προερχόμενη από τον ζωικό πληθυσμό.

Επί της ουσίας, οι τεχνολογικές καινοτομίες και ο σχεδιασμός υποδομών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο σύστημα καινοτομίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του ως κριτήρια και την καταναλωτική συμπεριφορά, την χρήση των προϊόντων και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Αυτό σημαίνει πως ένα προϊόν ή μία υποδομή από τον σχεδιασμό μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του θα απαιτείται να δημιουργείται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας, έτσι ώστε να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο οι φυσικοί πόροι.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.