Πόροι 41 εκατ. ευρώ για έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ρεύματος

του Θοδωρή Καραουλάνη

Σαρανταένα (41) εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ δίνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στον ΔΕΔΔΗΕ για έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ρεύματος!

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα, που «βγήκε» πριν λίγες ημέρες, αφορά την πιλοτική εγκατάσταση 170.000 νέων «έξυπνων» μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές.

Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο της χώρας, αλλά και η πιλοτική εφαρμογή του, αποτελεί σήριαλ της τελευταίας πενταετίας. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και ο ρόλος τους ΔΕΔΔΗΕ προβλέπεται ήδη νομικά από τον νόμο 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011).

Ακόμη, η κοινοτική οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα αλλά και ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπουν ήδη τον στόχο για κάλυψη του 80% των παροχών ρεύματος με έξυπνους μετρητές μέχρι το 2020. Το κόστος της συνολικής επένδυσης για την επίτευξη αυτού του στόχου ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ενώ για το σύνολο των 7,5 εκατ. συνδέσεων του ελληνικού δικτύου φθάνει στα 1,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνουμε ότι παρά το ιδιάζων μετοχικό καθεστώς του ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ όπου κυρίαρχο ρόλο έχει το Δημόσιο), ήδη από το 2013, με την απόφαση C(2013) 5822 final/18.09.2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε ότι η ενίσχυση για το έργο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τίτλο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης» κρίθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ (Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης). Από τότε ο ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησε να προχωρήσει την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και ζήτησε από το Υπουργείο πόρους για εκτενέστερη εγκατάσταση. Διαγωνισμοί, προσφυγές, καθυστερήσεις, αλλεπάλληλες εκλογές και αλλαγές στις θέσεις ευθύνης, λήξη του προηγούμενου ΕΣΠΑ, συντέλεσαν στην μεγάλη αυτή καθυστέρηση, από το 2011 μέχρι και σήμερα.

Στην τελευταία πράξη του «δράματος» πριν ένα χρόνο περίπου, στις 25.6.2015 η Επιτροπή Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που έχει την αρμοδιότητα για τα προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΠΑΝΕΚ, ενέκρινε την σχετική εξειδίκευση και ειδικότερα τη Δράση «03-7e-3.8-01: Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων». Κάπως έτσι φτάσαμε στην προκήρυξη που διασφαλίζει χρηματοδότηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την πιλοτική εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, τα 41 εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για:

  • Σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κέντρου τηλεμέτρησης μετρητικών δεδομένων και διαχείρισης φορτίου πελατών χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής δυναμικότητας 300.000 μετρητικών σημείων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 170.000 ηλεκτρονικών μετρητών με επικοινωνιακό μέσο GSM/GPRS, σε οικιακούς και μικρούς καταναλωτές, καθώς και μικρούς παραγωγούς του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, με ταυτόχρονη αποξήλωση των υφισταμένων μετρητικών διατάξεων. Οι ηλεκτρονικοί μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο τηλεχειριζόμενο – κλιμακούμενο διακόπτη φορτίου παροχής του κάθε πελάτη (οικιακής χρήσης), ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του φορτίου των παροχών.
  • Εκσυγχρονισμό διατάξεων τοποθέτησης μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού, όπου απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία τους.

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Αττικής (στην τελευταία περίπτωση με μικρό κομμάτι του προϋπολογισμού). Σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda (καθώς ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη) η πιλοτική εγκατάσταση των 170.000 έξυπνων μετρητών θα αφορά συγκεκριμένα περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τη Μυτιλήνη, τη Λευκάδα και την Ξάνθη, με δυνατότητες για τηλεχειρισμό και τηλεμέτρησης της κατανάλωσης, αλλά και εφαρμογή διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζει να συμπεριλάβει περιλαμβάνει και την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων πιλοτικά σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί με στόχο να επιτευχθεί η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 60% τουλάχιστον από ανανεώσιμες πηγές, με αξιοποίηση και σύγχρονης τεχνολογίας στις μπαταρίες.

Οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας αναμένεται να καλυφθούν εν μέρει από άλλες προκηρύξεις και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς στόχος είναι να καλυφθεί με έξυπνους μετρητές το 80% των καταναλωτών ενέργειας και θα επιδοτηθούν κυρίως οι οικιακοί και οι μικροί καταναλωτές. Οι βιομηχανικοί και επαγγελματικοί καταναλωτές έχουν άλλα προγράμματα για την επιδότηση του κόστους επενδύσεων εξοικονόμησης, καθώς αναμένεται να προκηρυχτούν σύντομα ολοκληρωμένα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις, ενώ και σε όλα τα «απλά» προγράμματα του ΕΣΠΑ οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν βασική επιλέξιμη δαπάνη. Ταυτόχρονα οι κρατικές υπηρεσίες και οι εταιρείες του κλάδου συζητούν τις δυνατότητες για συμπράξεις, προκειμένου να υπάρξει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση πόρων, ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών, για παράδειγμα μέσω ΣΔΙΤ ή άλλων επενδυτικών σχημάτων, ώστε να καλυφθεί μεγάλο μέρους του συνολικού κόστους του 1,2 δις ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου και πολλά υποσχόμενου έργου.

Οι «έξυπνοι» μετρητές αντικαθιστούν τη γνωστή «χελώνα» ή το ρολόι, όπως λέμε, της ΔΕΗ. Με την εγκατάσταση ενός έξυπνου μετρητή ο πελάτης της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου) δεν χρειάζεται να περιμένει τον έγγραφο λογαριασμό κάθε δύο ή τέσσερις μήνες ή την «καταμέτρηση» από συνεργείο (όποτε γίνεται), για να μάθει πόσο ρεύμα ξόδεψε. Κάθε καταναλωτής με έξυπνο μετρητή θα μπορεί να ενημερώνεται για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της κατανάλωσής του. Όσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, με βάση τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, μέρος των 170.000 μετρητών θα χρησιμοποιεί τεχνολογία GSM/GPRS/3G ενώ θα εγκατασταθούν και μετρητές με τεχνολογία PLC. Μέρος, τουλάχιστον, αυτών των μετρητών θα συνοδεύονται από «In home Displays». Πρόκειται για  μια μικρή οθόνη, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο του σπιτιού (πχ σαλόνι), μέσω της οποίας ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται για τα δεδομένα του μετρητή του.

Επιπλέον, με τους έξυπνους μετρητές δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στη ΔΕΗ και τους ανταγωνιστές της στη λιανική του ρεύματος, να δημιουργήσουν σύνθετα και πολυζωνικά τιμολόγια, μεταβαλλόμενου κόστους, ανάλογα με τη ζώνη και τη ζήτηση που αυτή έχει. Έτσι θα φτάσουμε σε «πακέτα» λογαριασμών που οι ίδιες οι εταιρείες θα προτείνουν στους πελάτες τους να είναι προσεκτικοί με την κατανάλωσή τους στις ώρες με τη μεγάλη ζήτηση, ενώ πιθανότατα θα τιμολογούν ακριβότερα τους σπάταλους.

Τέλος, οι ψηφιακοί μετρητές είναι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση τόσο του «έξυπνου» και «διασυνδεδεμένου» σπιτιού, όσο και των αποκαλούμενων «έξυπνων» δικτύων, ανοίγοντας πραγματικά το δρόμο για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και πιθανότατα, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες, πολλών νέων εταιρειών τεχνολογίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση