Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 5.066 προσλήψεις στη δασοπροστασία

Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι αιτήσεις των υποψηφίων για 5.066 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στη δασοπροστασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Insider.gr, η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ θα βγει από μέρα σε μέρα, έτσι ώστε οι αιτήσεις να ξεκινήσουν την Παρασκευή, ή το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι θέσεις του προγράμματος απευθύνονται σε υποψήφιους με ειδικότητες όπως: δασοπόνοι, φύλακες, ειδικοί δασικής προστασίας, εργάτες, γεωτεχνικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικοί υπάλληλοι - λογιστές κ.ά. Ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ θα τοποθετηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της χώρας, όπως επίσης και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας – καθαρισμός, προφύλαξη, προστασία – και όχι της δασοπυρόσβεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Όπως ορίζει η πρόσφατη ΚΥΑ, ωφελούμενοι είναι :

1. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

5. Άνεργοι άνω των 18 ετών, άνεργοι ΑμεΑ (15% των θέσεων καλύπτεται από ΑμεΑ), δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση των ωφελούμενων έχει ως εξής:

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, (διπλασιάζεται για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών).

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

- Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό : 30 μόρια για ατομικό έως 3.500 και οικογενειακό έως 7.000. Ακολούθως 25 μόρια για ατομικό 3.500 – 5.000 και οικογενειακό 7.000 – 10.000. Εν συνεχεία 20 μόρια για ατομικό 5.000 – 8.000 και οικογενειακό 10.000 – 16.000. Και 10 μόρια για ατομικό 8.000 – 12.000 και οικογενειακό 16.000 – 26.000.

- Ηλικία: 15 μόρια για ηλικίας 18 έως 29 ετών, 30 μόρια για ηλικία 30 - 44 ετών, 45 μόρια για 45 ετών και άνω.

- Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί.

- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια

- Δικαιούχοι ΚΕΑ : 35 μόρια.

Αποδοχές

Ο μισθός του προγράμματος ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως ή 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω καθώς και σε 17,27 ευρώ ημερησίως ή 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Το Πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων, τα καύσιμα, λιπαντικά και συντηρήσεις των οχημάτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργικές δαπάνες

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση