Πώς η Λάρισα θέλει να επιτύχει πλήρη ανακύκλωση

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η μετατροπή του ΧΥΤΑ Λάρισας σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) με πλήρη ανακύκλωση αποτελεί τον απώτερο στόχο της προγραμματικής σύμβασης, που υπογράφτηκε για την εκπόνηση της μελέτης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Επί της ουσίας, η μελέτη θα οδηγήσει στην κατασκευή μίας νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Λάρισας.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 715.000 ευρώ και περιλαμβάνει:

1) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Λάρισας
2) Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Ε. Λάρισας ως ΧΥΤΥ για την ταφή των υπολειμμάτων επεξεργασίας της ΜΕΑ Π.Ε. Λάρισας και
3) Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων

Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) είναι ο ΦΟΔΣΑ Λάρισας, δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέας λειτουργίας ο ΦΟΔΣΑ.

Με τη μελέτη και τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις της αναμένεται να επιτευχθούν:

  • Η μείωση του, προς υγειονομική ταφή, ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του χώρου διάθεσης που λειτουργεί ήδη στην περιοχή, η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα και
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα 61.479 τόνους/ έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 12.600 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα.

Το έργο θα κατασκευαστεί στον χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ της Λάρισας.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά αυτών προς επεξεργασία στην προβλεπόμενη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση