Πώς μοιράζονται τα κονδύλια στο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, θα κατανεμηθούν τα 43 από τα 68 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία προικοδοτείται το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, σύμφωνα με το Euro2day.gr.

Στην κοινή απόφαση για την ίδρυση του Ταμείου, την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατανομή στις περιφέρειες της χώρας των κονδυλίων του ταμείου.

Σύμφωνα με αυτήν, στις περιφέρειες Ανατ. Μακ. Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος,θα διατεθούν 43 εκατομμύρια για την παροχή εγγυήσεων και τη χρηματοδότηση δράσεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον», 14,8 εκατομμύρια για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 10,2 εκατομμύρια για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος , Ιόνια νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη).

Σημειώνεται ότι οι κλάδοι κατασκευών και οικοδομικών υλικών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, αναμένει εδώ και μήνες την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στις πωλήσεις τους.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Προέρχονται δε από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο οποίο έχει ενταχθεί η σύσταση του συγκεκριμένου Ταμείου. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Χαρίτση, ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 248 εκατομμύρια θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα αποτελούν ιδιωτική συμμετοχή των προσώπων που θα ενταχθούν.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η στήριξη παρεμβάσεων σε κατοικίες, που στοχεύουν στην ενεργειακή τους απόδοση και την αναβάθμιση τους, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας κ.λπ. ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας.

Τέλος σημειώνεται ότι το Ταμείο θα μπορεί να επενδύει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, μέσω των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή και άλλα συστήματα κινήτρων για την επίτευξη των στόχων του.

Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής του, αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Επενδυτικής Επιτροπής η οποία θα προεδρεύεται από τον Γ.Γ. Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία θα συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων και εκπρόσωποι των υπουργείων ΠΕΝ και Ανάπτυξης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση