Πώς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου διαχειρίζεται τα επικίνδυνα απόβλητα

Υλικά όπως συσκευασίες και οροί με υπολείμματα φαρμάκων, που χορηγούνται σε ασθενείς, ή κυτταροστατικών φαρμάκων, που χορηγούνται σε καρκινοπαθείς, καθώς και χημικές ουσίες που χρησιμεύουν για διαγνωστικούς σκοπούς, αποτελούν μια από τις κατηγορίες των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από την υγειονομική περίθαλψη.

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, τηρώντας απαρέγκλιτα το νομικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων, έχει προβεί σε ταξινόμηση των φαρμακευτικών και χημικών αποβλήτων του σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει:

α) την ορθή διαλογή τους στην πηγή και κατ’ επέκταση επεξεργασία τους

β) την ορθή καταμέτρησή τους

γ) τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων ώστε σε περίπτωση που απαιτείται να γίνουν οι απαιτούμενες συστάσεις

δ) τη δυνατότητα στοχοθεσίας

ε) την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτιστοποίηση τρεχουσών πρακτικών καθώς και τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των αποβλήτων μέσα από στοχευμένες δράσεις και μέτρα και

στ) την ορθή υποβολή της ετήσιας έκθεσης παραγωγού στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

Όπως είπε στη Greenagenda.gr η Νίκη Τζουανοπούλου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος - Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Ν Παπαγεωργίου, στα σημεία που παράγονται τα απόβλητα αυτά έχουν τοποθετηθεί ειδικοί υποδοχείς με κατάλληλη σήμανση για την ορθή διαλογή τους, την ασφάλεια του προσωπικού και την τήρηση του κανονισμού ADR για τη μεταφορά τους.

Η μεταφορά τους εντός της Υγειονομικής Μονάδας γίνεται με κλειστά τροχήλατα καρότσια αποκλειστικής χρήσης μέσω ειδικού ανελκυστήρα (ανελκυστήρα ακαθάρτων) και αφού ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδρομή, ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα επαφής με το απόβλητο, οδηγούνται στο χώρο προσωρινής τους αποθήκευσης.

«Όσα από τα απόβλητα αυτά είναι σε στερεή μορφή αποθηκεύονται σε δύο χώρους προσωρινής αποθήκευσης που πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/30-6-2006) ενώ όσα είναι σε υγρή μορφή αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 2000 lt κατάλληλων προδιαγραφών», επισήμανε η κα. Τζουανοπούλου.

Τα εν λόγω Απόβλητα το Νοσοκομείο τα έχει ταξινομήσει σε επτά κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρεία για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία τους. Οι φαρμακευτικές ουσίες (μεταξύ των οποίων και τυχόν ληγμένα φάρμακα), οι κυτταροτοξικές ή κυτταροστατικές ουσίες, οι χημικές ουσίες καθώς και οι συσκευασίες με υπόλειμμα επικίνδυνης ουσίας οδηγούνται για αποτέφρωση σε οίκο τελικής διάθεσης του εξωτερικού. Τα απόβλητα υδραργύρου οδηγούνται προς εργασία ανάκτησης επίσης σε χώρα του εξωτερικού ενώ ο τρόπος επεξεργασίας όλων των αποβλήτων sprays είναι εργασία ανάκτησης και γίνεται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση στην Αττική.

«Το Νοσοκομείο διασφαλίζει την περαιτέρω σύννομη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων μέσα από τη συνεργασία του με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής-μεταφοράς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, με τα έντυπα αναγνώρισης που συνοδεύουν κάθε απόβλητο μέχρι την τελική του διάθεση και την έγγραφη διαβεβαίωση από τις εταιρείες της ασφαλούς τελικής διάθεσης τους», σημείωσε η ίδια.

Η ποσότητα φαρμακευτικών και χημικών αποβλήτων που παράχθηκαν από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για το έτος 2019 ήταν 52.430 kg (στερεά και υγρά).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 85% των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες στην υγειονομική περίθαλψη δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα και προσομοιάζουν των οικιακών. Ωστόσο ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, γύρω στο 15% των αποβλήτων, θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, γεγονός που καθιστά σημαντική την ιδιαίτερη διαχείρισή τους από τις Υγειονομικές Μονάδες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.