Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερο κλείσιμο χωματερών

Μια νέα διαδικασία «έκτακτης ανάγκης», η οποία είναι άγνωστο τι προμηνύει, προτείνεται από τα αρμόδια υπουργεία ως μέσο για το ταχύτερο κλείσιμο των χωματερών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «προς τον σκοπό της άμεσης παύσης λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων» σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ΧΥΤΑ εν λειτουργία ή νόμιμος χώρος αποθήκευσης, για διάστημα έως 5 χρόνια ο τρόπος διαχείρισης μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας (χωρίς αυτό να διευκρινίζεται περαιτέρω). Επιπλέον, «τίθενται όροι για την επίσπευση υλοποίησης των υποδομών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο για τα απορρίμματα)». Προϋπόθεση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», είναι η σύμφωνη γνώμη του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην ίδια ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές όπου ο ΧΥΤΑ έχει κορεστεί, ή έχει διαταχθεί η παύση λειτουργίας του.

Η ρύθμιση αυτή είναι δεδομένο ότι αφορά την Πελοπόννησο και τα νησιά, όπου στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων. Τέλος, με χωριστή ρύθμιση δημιουργείται στο ΥΠΕΝ «ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων», για όλες τις εταιρείες που παράγουν ή επεξεργάζονται απόβλητα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση