ΣΒΠΕ: Και το πλαστικό μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Τη σημασία του πλαστικού στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα εξομάλυνσης της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί στον πλανήτη μας τονίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, σύμφωνα με τη «Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή», (IPCC) κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. «Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και περισσότερες χώρες γνωρίζουν οικονομική ανάπτυξη, συνεπακόλουθα καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια ενώ οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου γιγαντώνονται, γεγονός που αποτελεί μια καταστροφική εξέλιξη για τον πλανήτη και καθιστά την προστασία του περιβάλλοντος ως άμεση προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλά υλικά που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. Μεταξύ αυτών είναι και τα πλαστικά», τονίζει ο ΣΒΠΕ.

«Τα πλαστικά υλικά είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όπου με τη χρήση πλαστικών μειώνεται το βάρος μέχρι τα υλικά μόνωσης στον κατασκευαστικό τομέα, τα πλαστικά εξοικονομούν πολύ περισσότερους πόρους από όσους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους - συμβάλλοντας έτσι στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΣΒΠΕ, Βασίλειος Γούναρης.

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές ιδιότητες των υλικών. Η αειφορία γίνεται ένα βασικό κομμάτι της στρατηγικής των κυβερνήσεων, καθιστώντας επιτακτική την προσεκτική ανάλυση της επίδρασης που έχει κάθε υλικό στο περιβάλλον, αναφέρει ο κ. Γούναρης και προσθέτει:

«Προϊόντα από πλαστικά μπορεί να βρει κανείς από τις μονώσεις των κτιρίων και τα προφίλ παραθύρων μέχρι σε αυτοκίνητα και αεροσκάφη. Τα προϊόντα από πλαστικά μειώνουν αισθητά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, ο θετικός αντίκτυπος που έχουν τα προϊόντα από πλαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δεν είναι πάντα πλήρως κατανοητός».

Στην έκθεση «Η επίδραση των πλαστικών στην κατανάλωση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη», που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο «Denkstatt», επιχείρησε να αποτυπώσει με ευκολονόητα παραδείγματα τη θετική συνεισφορά των πλαστικών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ. Γούναρη:

«Η αντικατάσταση των πλαστικών με εναλλακτικά υλικά θα:

- Δημιουργούσε 3,7 φορές μεγαλύτερο όγκο συσκευασιών, γεγονός, που θα επηρέαζε δραματικά την διαχείριση των αποβλήτων.

- Προκαλούσε 61% περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

- Οδηγούσε σε κατανάλωση 57% περισσότερης ενέργειας για να παραχθούν τα ίδια προϊόντα».

Ο κ. Γούναρης προσθέτει ότι: «Με τις μονωτικές εφαρμογές από πλαστικά, που εγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, εξοικονομήθηκαν και θα εξοικονομηθούν 290 εκατομμύρια τόνοι CO2, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η ενέργεια παραγωγής που απαιτείται για την κατασκευή ενός πάνελ μόνωσης ανακτάται μετά από τέσσερις μήνες χρήσης σε ένα σπίτι».

Και συνεχίζει: «Το 15-20% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου είναι κατά μέσο όρο πλαστικά. Το βάρος κάθε αυτοκινήτου αυξάνεται μόνο αν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υλικά αντί για πλαστικά. Χάρη στη μείωση του βάρους εξοικονομούνται περίπου 5% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που θα εκλυόταν από τη χρήση του αυτοκινήτου. Στις αερομεταφορές, το 22% ενός «Airbus A380» είναι κατασκευασμένο από πλαστικά, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 15% κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

» Οι πλαστικές συσκευασίες συμβάλλουν στη διατήρηση των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και μειώνοντας το βάρος των συσκευασιών σε σύγκριση με τα εναλλακτικά υλικά. Για παράδειγμα στα εναλλακτικά υλικά, η συσκευασία αντιπροσωπεύει το 36% του συνόλου του βάρους του προϊόντος, την ίδια στιγμή, που τα πλαστικά καλύπτουν μόλις το 3,6% του συνολικού βάρους του προϊόντος. Λόγω του ελαφρύτερου βάρους μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές.

» Θα πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι τα πλαστικά παρέχουν, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

» - Υπολογίστηκε κατανάλωση λιγότερης ενέργειας της τάξης των 2,4 δισεκατομμυρίων Gigajoules ετησίως σε σχέση με τα εναλλακτικά υλικά

» - Επίσης, εξοικονόμηση 53 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου – που είναι το ισοδύναμο της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων για 46 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

» Η χρήση πλαστικών μειώνει και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου:

» - Οι τρέχουσες εξοικονομήσεις 124 εκατομμυρίων τόνων ετησίως είναι συγκρίσιμες με το σύνολο των εκπομπών CO2 του Βελγίου ανά έτος.

» - Οι εξοικονομήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 39% του αρχικού στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τη συμφωνία του Κιότο.

» - Εάν δεν χρησιμοποιηθούν πλαστικά, η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους στόχους μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που είχαν τεθεί στη συμφωνία του Κιότο.

» Η έκθεση του Ινστιτούτου «Denkstatt», καταλήγει στο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι τα πλαστικά είναι ένα υλικό απίστευτα αποδοτικό ενεργειακά. Τα υπάρχοντα πλαστικά προϊόντα επιτρέπουν σημαντικές εξοικονομήσεις στην ενέργεια που καταναλώνεται και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση με δημοφιλείς πεποιθήσεις, που έχουν επικρατήσει παγκοσμίως, αυτές οι εξοικονομήσεις θα μειώνονταν δραματικά εάν τα πλαστικά αντικατασταθούν με εναλλακτικά υλικά».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση